Høyt engasjement i Trondheim


Dramatikerforbundets lokallag i Trøndelag var medarrangør av lørdagens markering i Trondheim for kunstnerisk ytringsfrihet og solidaritet med kunstnerne. Bjørn-Erik Hanssen, som er leder av lokallaget, holdt denne appellen under markeringen:

Bjørn-Erik Hanssen, leder av Dramatikerforbundets lokallag, Trøndelag (Foto: Barbro Rønning)

Bjørn-Erik Hanssen, leder av Dramatikerforbundets lokallag, Trøndelag (Foto: Barbro Rønning)

Kunstnervenner, fagorganiserte og andre tilhengere av den frie kunsten! Vi har i Dramatikerforbundet arbeidet med støtten til teaterfolkene ved Black Box teater i Oslo siden før jul, da saken først kom opp. Hvorfor er saken rundt Black Box teater så viktig og så alvorlig?

Teaterforestillinga «Ways of seeing» av Pia Roll handler om å snu blikket. Flyktninger og asylsøkere står under press og blir observert av alle – UDI, departementet, politiet, FrP-politikere osv. Hva skjer om flyktninger og asylsøkere begynner å granske de de som gransker dem på samme måte? Dette handler «Ways of seeing» om. Og i den sammenhengen er det forestillinga viser bilder av ulike «maktsentra» og bygninger, bl.a. justisministerens hus.

Fremskrittspartiet liker ikke dette stykket og har foreslått at Oslo kommune kutter bevilgningene til Black Box teater som har produsert det. Det er første gang siden andre verdenskrig at et politisk parti vil innskrenke et teaters frihet på politisk grunnlag.

Det er alvorlig!

FrP forstår åpenbart ikke hvordan ytringsfriheten fungerer i et demokrati. Men det er faktisk kunstens rolle å stille spørsmål ved ulike usunne utvekster i samfunnet. Det er snart 150 år siden Georg Brandes sa at betingelsen for at kunsten og litteraturen «i våre dager lever, viser seg i at den setter problemer under debatt.» Da må både samfunnet og politikerne tåle kritikk. At et politisk parti, som endatil sitter i Regjering, ikke forstår dette,

Det er alvorlig!

Videre har statsministeren gått ut og kommentert og stilt spørsmål om hvorvidt kunstnerne har trådt over en grense for ytringsfriheten! Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at hun helt eller delvis stiller seg bak de kreftene i Regjeringa, altså FrP, som vil kneble teater Black Box økonomisk. Hvis det er sånn at heller ikke Erna Solberg forstår hva kunstens rolle i samfunnet er, så er det enda mer alvorlig.

For ikke å snakke om at Sikkerhetspolitiet, PST, nå faktisk har sikta justisministerens samboer for å ha arrangert angrep på sitt eget hus, i den hensikt å legge skylda på teater Black Box og skuespillerne! Saken er som kjent stadig under etterforskning, men dette er uansett svært alvorlig.

En politisk farse, javel, men en farse med svært alvorlige undertoner!

6 justisministre på 6 år fra FrP sier også sitt. «Lov-og-orden-partiet» FrP er ikke i stand til å holde orden i eget hus – bokstavelig talt.

I tillegg har skuespillerne og teaterarbeiderne blitt utsatt for alvorlige trusler mot liv og helse!

Det er grunn til å spørre: Hvor er egentlig dette samfunnet på vei?

Et resultat av dette massive presset mot kunstnerne, er at mange blir redde. Og kanskje også utydelige. Kunsten kan innebære en risiko. Folk kan bli redde for å si ifra. Noe som igjen gir grobunn for nye angrep og trusler – mot kunstnere, innvandrere, kritiske intellektuelle.

Hvilken garanti har vi for at for eksempel pressen ikke blir neste angrepsmål for FrP?

Deler av pressen har også statsstøtte, pressestøtte, men pressen skriver likevel ting FrP ikke liker. Hvilken garanti har vi for at FrP ikke en dag gjør som sin politiske læremester i USA, Donald Trump, og krever at pressen stopper sin kritiske virksomhet?

Dette her er alt svært alvorlige politiske tendenser, som må slåes tilbake. Derfor aksjonerer vi her i dag. Jeg er spesielt glad for støtten fra LO i Trondheim, 30 000 LO-medlemmer står bak oss.

Og vårt hovedkrav er at Erna Solberg trekker sine uttalelser tilbake. Kunstnerne har ikke trådt over noen grenser for ytringsfriheten. Saken mot Black Box er henlagt, ikke bare en, men to ganger!                                     Hører du Erna, kunstnernes oppgave er å sette ting under debatt!

Erna Solberg:  Vi krever at du tar et oppgjør med det kunstfiendtlige FrP, og forsvarer den frie kunsten!

(Forsidebilde: Anny Marethe Vollan)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no