«Høy trivsel – usikre kår»


Sammen med NJ Frilans, Pressefotografenes Klubb og Kritikerlaget har Fritt Ord tatt initiativ til en undersøkelse som kartlegger utfordringene frilansere og midlertidige står overfor. I dag ble resultatene av undersøkelsen lagt fram hos Fritt Ord på en felles nasjonal konferanse om frilanseres vilkår.

Prosjektet er gjennomført av medieforskerne Birgit Røe Mathisen ved Nord universitet og Anders Graver Knudsen ved OsloMet, og de har blant annet undersøkt lønn og honorarutvikling, forhold til oppdragsgiver og andre arbeidsforhold knyttet til frilansrollen. Spørsmål om etiske dilemma som kan oppstå i jobben er også inkludert i undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen, som besto av ca. 60 spørsmål, ble sendt ut til  medlemmene av NJ Frilans, Pressefotografenes Klubb og Kritikerlaget i mai i år.

Her er den ferske rapporten:
«Høy trivsel – usikre kår – Frilansundersøkelsen 2019» >> (pdf)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no