Godt nytt år


_mg_4216Kjære medlem,

siden sist har styret vedtatt å ta imot gaven fra Henning Mankell og betale skattekravet til svenske myndigheter. Jeg er veldig glad for at styret kom til den konklusjonen. Etter å ha besøkt huset er jeg overbevist om at dette vil være et veldig attraktivt sted for medlemmene å reise til.  Et nydelig skrivested.

Vi utreder nå hvordan vi skal administrere huset økonomisk og hvordan vi skal få dekket inn mest mulig av skattekravet. Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer med heiarop og forslag til løsninger og tilbud om å bidra. Det gir energi!

Forhandlingene om ny NRK-avtale pågår fortsatt.  Selv om det har vært en mindre presset forhandlingsrunde nå enn i 2015 da det ble brudd er det mye som skal løses.

Ny frist for å bli enige er satt til 16.januar.

Med jevne mellomrom sendes det ut vervemailer til Dramatikerforbundets medlemmer der de blir bedt om å signere forvaltningsavtale og bli medlem i Filmforbundet. Ved å signere deres avtale, skriver man fra seg alle rettigheter etter åndsverksloven. Det passer kanskje for filmarbeidere, men for forfattere er det åpenbart en håpløst dårlig deal. Så gjør for all del ikke det. (For ordens skyld: Filmforbundet fremholder at det er et arbeidsuhell hver gang de sender ut disse mailene til NDF-medlemmer.)

I LO har vi nå nedsatt en gruppe som skal arbeide videre mot opprettelsen av  LO-Selvstendig.  AU har bedt Gunnar Germundson representer oss i utvalget, med Kristin Bjørn som vara.

LO-Kultur er også i støpeskjeen. I januar samles forbund som organiserer kunstnere og/eller kulturarbeidere seg til 2 dagers seminar. Målet er å vi finne frem til felles interesser og se på hvilke saker vi skal jobbe sammen om fremover.

Det har vært et begivenhetsrikt år for forbundet. LO-medlemskap, ny generalsekretær og en stor uventet arv med noen komplikasjoner. I tillegg har vi måttet se etter nye måter å arbeide politisk på etter at bransjerådet for film gikk i oppløsning som følge av Filmforbundets kollbøtter med salg av rettigheter. Det er ikke tvil om at det har svekket vår gjennomslagskraft at bransjen ikke lengre står samlet. Heldigvis har vi LO i ryggen, og på årets budsjetthøring i Kulturkomiteen møtte vi sammen med forbund fra kultursektoren der. Vi fremmet styrking av kunststipendene som hovedsak og forslagene fra oss ble så sendt inn som en del av det totale innspillet fra LO. Det gir tyngde. Hele kunstnernettverket jobbet også for dette, så ære være alle som har stått på for at vi nå i år igjen har fått et løft i kunstnerøkonomien.

Godt nytt er det også at produksjonsvolumet er høyt i film og tv-bransjen. Det er mange som vil ha det vi kan og norske manusforfattere har fått nye muligheter i kjølvannet av den nordiske seriebølgen.

Våren 2017 fyller Det Norske Teateret alle scener med ny norsk dramatikk.  Ikke mindre enn fem nyskrevne norske stykker bare på hovedscenen og like mange på scene to.  Det er historisk bra og forhåpentligvis til inspirasjon for andre store teaterhus!

På vegne av forbundsstyret og administrasjonen vil jeg ønske alle god jul og et godt nytt år.

Monica Boracco

 

 

 

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no