Frihetsreformen, et mykt kvelertak


Foto av forbundsleder Monica Boracco

Monica Boracco


Årets kulturbudsjett handler i all hovedsak om å videreføre det bestående.  I mange tilfeller betyr det en reell nedgang i inntektene fordi prisene i samfunnet for øvrig går opp.  Denne måten å kutte nesten usynlig på er en langsom utarming på linje med det som fikk skje med kunstnerstipendene.

Mens et arbeidsstipend i 1963 lå på 82,1 % av et normalårsverk, lå det i 2014 på 40,7 % av en gjennomsnittlig heltids årsinntekt i Norge. Dette er dramatisk og ville knapt vært mulig i andre deler av samfunnet. Skiftende kulturministere har lukket øynene for dette og overhørt varsko fra organisasjonene.

De siste årene har Kunstnernettverket arbeidet målrettet for at stipendene skal opp på 50% av en gjennomsnittlig årsinntekt. Dette har vi ikke fått gehør for i departementet, men i kulturkomiteen på Stortinget har de vært mer lydhøre og KrF og Venstre har tatt saken med seg inn i budsjettforhandlingene for 2016 og 2017.  Det har resultert i en oppgang på 36 000 på to år.   Også i årets statsbudsjett er stipendene en av de postene som videreføres. Det betyr at vi må tilbake til kulturkomiteen og håpe at de vil fortsette å jobbe for oss i forhandlingene.

Selv om Kulturdepartementet ikke ønsker å øke stipendene, vil de åpenbart ta sterkere grep om de midlene som finnes.  I budsjettet heter det nå at «Basert på forslag i rapport fra Utvalget for statens kunstnerstipend, vil departementet gi utvalget i oppdrag å utvikle og modernisere forvaltningen. Målet er blant annet at ny komité- og stipendstruktur skal forenkle søknadsprosessen for kunstnerne og bedre reflektere dagens kunstnerpraksis. Endringene vil også innebære at utvalget foretar kvotefordelingen og oppnevner komiteer etter innstilling fra kunstnerorganisasjonene.»

Utvalget oppnevnes i dag av departementet, mens kunstnerorganisasjonene innstiller sine medlemmer. I og med at de ønsker at Utvalget skal foreta kvotefordelingen også, blir det en liten gruppe med svært mye makt.  Stikk i strid med Maktspredningsprinsippet vi har hørt så mye de siste årene.

Det er som jeg har skrevet om tidligere ingen grunn til å si at Høyresidens kulturpolitikk ikke vil noe. Ambisjonen er klar, men medisinen er ny så det har tatt litt tid før feltet har tatt det innover seg.  I oppsummeringen av hovedprioriteringene i 2013-17 i statsbudsjettet, fremheves innsatsen for å ”øke kulturlivets bærekraft og selvstendighet fra bevilgende myndigheter.” (Frihetsreformen) Og dette er hovedmålet, et varslet kutt i bevilgning til kultur totalt.

Samtidig har Kulturministeren vist at hun setter pris på de beste i blant oss.  De som gjør det stort i utlandet og tjener gode penger på det de gjør.  De får komme på mottakelse i Representasjonsboligen og vite at de er de utvalgte.  For det skal henge høyt å få en invitasjon dit som Helleland sa.  Så vidt jeg vet var det bare et par-tre dramatikere som hang høyt nok. Og det er kanskje like greit, for den festen kan umulig ha vært så veldig vellykka, –  bare et par uker etter halverte UD støtten til eksport av kultur fra 49 til 25 millioner.

Økonomisk er kunstnere en av de virkelige svake gruppene i samfunnet, og i dette budsjettet er vi en del av en helhet der svært mange svake grupper får merke hvem og hva som er viktig.  Kunstnerpolitikken føyer seg pent sammen med kutt til enslige forsørgere, arbeidsledige og viktige tiltak som juss buss for å nevne noe.

Om et par uker står vi tillitsvalgte foran komiteene og håper på forståelse for at akkurat vår situasjon trenger at de griper inn.

Monica

 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no