Fire nye blå


Så er det klart at det blir fire nye år med blå kulturpolitikk.  En ikke-politikk som ikke vil noe, sier noen.  De gjør jo ingenting sier andre.

Men dette er verken ”ikke-politikk” eller ”ingenting” sett fra et Høyre/Frp´s ståsted.  De navigerer som andre partier etter sin ideologi, som er å finne i deres partiprogrammer og handlingsplaner.  Frp er krystallklare på at vi ikke trenger kultur som ikke kan finansiere seg selv.  Mer er det nesten ikke å si om det.

Høyre er mer moderat og tar høyde for en gradvis overgang til mer privat finansiering av kultur.

De skal blant annet  ”Fortsette arbeidet for et fritt og levende kulturliv gjennom både offentlig finansiering og private bidrag” og ”Bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet med sterkere vektlegging av kulturens næringspotensial.”

Det første punktet reflekterer en virkelighet kulturlivet kjenner fra før, men ser vi på det andre punktet likner det mer på det Frp sier når de programfester at kulturen må være selvfinansierende.

I punktet om åndsverkslov, sier Høyres program at de skal ” ivareta opphavsrettighetene til åndsverk for å sikre et marked for kulturell produksjon og distribusjon.”

Det klinger ikke ulikt forslaget til revidering av loven som mobiliserte hele bredden av kunstnerorganisasjoner til protest før ferien.  Der foreslo Helleland at skaperens  rettigheter skulle overdras i sin helhet til oppdragsgiver (for å sikre produksjon og distribusjon).

Dette er ikke ”ikke-politikk”og ”det skjer ingenting-politikk.”  Nei, det er ideologi og det er gjennomgripende i alt Høyre ønsker å utrette med kulturfeltet.  Tilrettelegge for næringsutvikling – styrke buisness-leddet selv om det går på bekostning av skaperne.

Så spørsmålet vi bør stille oss er ikke hva vi skal med fire nye år uten at noe skjer, for det skjer mye.  Spørsmålet er hvordan vi skal forholde oss til den rådende ideologien.

Hvordan kan vi navigere og ikke bare skadebegrense som med åndsverksloven, og kanskje også få noe bra ut av de forslagene som kommer.

For eksempel er Kulturrådets nye næringsatsing Kreativt Norge, direkte rettet mot produsent/gallerist/distributør/ men det ligger et premiss for å motta tilskudd at det finnes en avtale med en eller flere enkeltkunstnere.  Altså indirekte potensielle inntekter til kunstneren.  Men, som i filmbransjen er det altså kun produsenten som får pengene utbetalt.  Det skal ikke så store justeringer til for å sikre ordningen slik at alle får fair betaling og har sine rettigheter i behold.  Men vi må regne med å måtte jobbe for det når det er uttalt ideologi at rettighetene bør overdras (for å sikre produksjon og distribusjon).

Men det er lyspunkter i Høyres kulturprogram.  De vil ”satse på det frie feltet ved å opprettholde og videreutvikle et sterkt Norsk kulturråd, med enkle og effektive søknadsordninger.”  Videre skal de ”legge om kunstnerstipendordningene med sikte på større fleksibilitet for frilanskunstnere og kulturarbeidere.”  Det er usikkert hva det siste betyr, men det må vi finne ut av og spille inn det som er viktig for oss.

Når det gjelder filmpolitikken kan det virke som de ønsker et status quo og det eneste som nevnes er en styrking av incentivordningen for utenlandske produksjoner i Norge.

Til gjengjeld mener Frp at filmer som får tilskudd må ha som sitt formål (!) å nå et størst mulig publikum.

I Frp´s programkapittel om språk og litteratur gis det klare føringer for hvordan språkrøkten skal foregå: ”Den beste strategi for et sterkt og levende norsk språk er den daglige frivillige bruken.”

Så da er det vel bare å prate i vei.  Hvis du vil da.

Monica Boracco

 

 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no