Et rettsoppgjør i det lille og personlige


Ut fra et dyptfølt ønske om å lage berørende politisk teater – er Lene Therese Teigens stykke Tiden uten bøker blitt til. Et stykke som selv kulturministeren i Uruguay har kommet for å se.

Foto: Val Rodlez

Lene Therese Teigens stykke Tiden uten bøker har gjort stor suksess i Uruguay – og får premiere i Indonesia og Norge i 2019. Stykket er anmeldt i det nyeste nummeret av Norsk Shakespearetidsskrift. Foto: Val Rodlez

Veldig glad for det, sier dramatikeren selv om hyllesten av stykket, som spiller for fulle hus i Montevideo. Prosjektet kom i stand etter at hun så en forestilling av regissør Cecilia Caballero.

– Jeg skjønte at hun kunne lage noe virkelig bra ut av en tekst da jeg så hennes produksjon av min scenetekst Square ved sitt alternative teater La Escena i Montevideo.

Det fungerte så godt at de to ble enige om å samarbeide. Teigen skulle skrive noe nytt for regissør Caballero i Uruguay, som også kunne fungere andre steder i verden.

– Vi har begge nokså like ideer om hva teater skal være. Ikke minst sans for et scenespråk som blander det groteske, humoristiske og poetiske. At Cecilia ønsket å få en ny tekst som utfordret slik Square gjorde, var også en viktig igangsetter for meg.

Skjørt demokrati

På grunn av Caballeros bakgrunn som eksilant i Norge kom de fort fram til at det perfekte prosjektet ville være en historie om eksil. Sceneteksten er resultat av research og dybdeintervjuer, blant annet med regissør Cecilia Caballero selv som bodde i Oslo som barn/ungdom, med hennes far som satt fengslet i Uruguay under diktaturet – og med andre eksil-uruguayanere som fremdeles bor i Norge.

– Jeg ble fortalt at folk kunne møte på sin egen torturist på gata, og kjente at dette ville jeg lage noe på. Hvordan man forholder seg til traumatiske erfaringer i ettertid både på nasjonalt nivå og i familier, trigget interessen min.

Resultatet ble et nært og personlig prosjekt.

– Det er et slags rettsoppgjør som starter i det personlige. Hvordan skal man snakke om det som er skjedd i ettertid? Og hva får neste generasjon vite om det som har skjedd? Dette har vært et slags utgangspunkt for meg. Hvis de unge ikke skjønner at de må stemme – hvis de ikke forstår hva et demokrati er – da er vi lost. For voksne mennesker som ønsker å glemme det vonde er det en utfordring å tenke hva barna bør få vite. Rustes de til å ivareta et til tider skjørt demokrati?

En tolkning

Tiden uten bøker er skrevet for fire aktører, alle med flere roller og posisjoner. Det handler om et land der det har vært diktatur. Personene i stykket har vært direkte involvert blant annet gjennom at de har blitt fengslet og/eller bodd i eksil. Nå har det gått noen år og demokratiet er tilbakeført.

– Jeg tror det er en fordel at jeg har sett dette utenfra. Jeg har laget en universell historie med mange skjebner og ståsteder. Men for publikum i Uruguay handler det om dem – og dermed blir reaksjonene også sterke, tror jeg.

Premieren og den første spilleperioden fant sted på ærverdige Teatro Solis i Montevideo.

– Mange innser nå at det ikke lenger er mulig å late som denne delen av historien ikke har skjedd. Men suksessen skyldes nok også at stykket ikke romantiserer eller kritiserer.

At skuespillerne henvender seg ut til publikum er et av kjennetegnene ved tekstene hennes, i følge Teigen.

– Regissør Cecilia Caballero skaper en usedvanlig varm stemning med stor grad av publikums-henvendelse. Det er en omsorgsfull regi, som ivaretar de til tider lamslåtte tilskuerne, som møter egne og andres minner og erfaringer.

Forestillingen er flyttet til teatret La Escena der det spiller for fulle hus, og snart skal de ut på turné.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no