Ekstraordinære stipender og krisepakker


STATENS KUNSTNERSTIPEND: «Midlertidig stipendordning COVID-19»

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 70 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Statens kunstnerstipend. Det er Stipendkomiteen for dramatikere som skal behandle søknadene for denne kunstnergruppen. Hvert stipend vil være på 100 000 kroner.

Utlysningen er nå klar, søknadsskjema publiseres i uke 28: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/statenskunstnerstipend-midlertidig-stipend-covid-19

Søknadsfrist: 5. august kl. 13:00!
Offentligjøring og utbetaling: Henholdsvis oktober og november
.

Søkere som innehar Statens kunstnerstipend, dvs. Arbeidsstipend, Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, Stipend for etablerte kunstnere, Stipend for seniorkunstnere eller Garantiinntekt kan ikke motta de ekstraordinære stipendene.

Det samme gjelder innehavere av Dramatikerforbundets arbeidsstipend.

OSLO KOMMUNES KRISEPAKKER TIL KULTURAKTØRER
Som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører har Oslo kommune bedt Den norske Forfatterforening om å forvalte søknadshånderingen for denne ordningen på vegne av de skjønnlitterære skribentorganisasjonene. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon. Midlene skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde.

Det er satt av 200 000 kroner til forfattere bosatt i Oslo. Det kan tildeles stipender på opptil kr 70 000. Søknadsfrist: 1. september kl. 13:00!

Utlysningen:
https://forfatterforeningen.no/utlysing-av-kunstnerstipend

Søknadskjema:
https://forfatterforeningen.no/kunstnerstipend-oslo-kommunes-krisepakke-til-kulturaktorer

EKSTRAUTLYSNINGEN FRA FRITT ORD
Kommende frist for å søke ekstramidler fra Fritt Ord er 4. august kl. 15:00! Mer info på frittord.no

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no