Dramatikerforbundet inn i LO


Dramatikerforbundet er innvotert som medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO). Styre og administrasjon bivånet det hele som gjester på LOs representantskapsmøtet i går, 7. juni.

– For et lite kunstnerforbund som vårt med nær 350 medlemmer, å komme inn i et slikt fellesskap på nesten en million mennesker. Hvor sterkt er ikke det for oss, sa en stolt forbundsleder Monica Boracco.

Et knapt år er gått siden forbundets første møte med LO-representanter. I mellomtiden er saken godt forankret i medlemsmassen. Etter flere medlemsmøter om temaet, fikk styret i mars i år klarsignal av generalforsamlingen til å søke medlemskap.

LOs leder Gerd Kristiansen mener Dramatikerforbundets inntreden kan være starten på noe mye, mye større. Målet er et eget LO Kultur, noe Dramatikerforbundet håper å kunne bidra til å utforme. Fra før er Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) LO-medlemmer, men til et LO Kultur kreves flere kunstnere og kulturarbeider.

-Vi håper at andre kunstnerkolleger ser til oss og hva vi kan få til – slik at vi kan bygge opp et større fellesskap, sa Boracco.

Dramatikerforbundet i LO 2

Dramatikerne inn i LO. Fra v. Nina Günfeld (tidl. styret), Lene T. Teigen (styret), Gerd Kristiansen (LO), Monica Boracco (styreleder), Bjørn-Erik Hanssen (styret), Petter Rosenlund (nestleder) og Eli Bangstad (forbundssekretær). Foto: privat

Bildet på forsiden: Dramatikerforbundets leder, Monica Boracco og LO-leder Gerd Kristiansen. Foto: Lene T. Teigen.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no