Disse tre kan vinne Ibsenprisen!


Alle de tre nominerte til Ibsenprisen 2019 er medlemmer i Dramatikerforbundet. Kristin Auestad Danielsen, Demian Vitanza og Kristofer Blindheim Grønskag!

Nominert til Ibsenprisen 2019: Kristin Auestad Danielsen (foto: Maian Strand), Demian Vitanza (foto: Aschehoug) og Kristofer Blindheim Grønskag (foto: Trøndelag Teater)

Nominert til Ibsenprisen 2019: Kristin Auestad Danielsen (foto: Maian Strand), Demian Vitanza (foto: Aschehoug) og Kristofer Blindheim Grønskag (foto: Trøndelag Teater)

Juryen for den nasjonale Ibsenpris har vurdert 46 manus og har nominert tre av disse til Ibsenprisen 2019. Juryens begrunnelser finner du under.

Vår vesle av Kristin Auestad Danielsen.

Urpremiere i september 2018. Produsert av Det norske teatret.

Vår vesle er et presist fortalt samtidsdrama. Det omhandler generasjonen som er blitt kalt snøflakbarna, de polstrede barna som foreldrene gjør alt i sin makt for å verne mot verden – og i Vår vesle er et slikt snøflak blitt voksent. Verkets dramatiske prosa gjør at språk og form klinger sammen og bygger opp om den fortellende strukturen Vår vesle har – at dramaet er Maris fortelling, men i apati overfor verden klarer hun ikke å fortelle den selv. I spennet mellom konformitet og originalitet, rotløshet og røtter oppstår en tilstand av uhåndterbar ambivalens, en tilstand som i ytterste konsekvens ender i mørk hjelpeløshet.

Prosjektet er modig og samtidsanalysen skarp. Gjennom stilsikker
poetisk prosa har Kristin Auestad Danielsen skrevet en overbevisende
scenetekst om å være passasjer i eget liv.

Satellitter på himmelen av Kristofer Blindheim Grønskag.

Urpremiere i januar 2018. Produsert av Brageteatret.

Satellitter på himmelen er en eventyrlig og kosmisk fortelling om å føle seg annerledes og feil og misforstått. Stykket er en lek med språk og begreper som strekker seg fra elefanter i rommet til verdensrommets sorte hull. Noen ganger trengs en hel galakse for å forklare opplevelsen av hjemløshet og det å føle seg liten. Grønskags tekst glir uanstrengt mellom store eksistensielle tema og den nære, men ikke ukompliserte, relasjonen mellom foreldre og barn. Satellitter på himmelen stiller grunnleggende spørsmål ved den betingelsesløse kjærlighetens vesen. Stykket tematiserer også det problematiske ved hvordan vi uttrykker oss, forstår hverandre og kommer hverandre i møte. Satellitter på himmelen føyer seg sterkt inn i rekken av Grønskags inspirerende og overbevisende dramatiske tekster for ungdom. Med sin produksjon er han med på å åpne mulighetsrommet for teatertekster skrevet for barn og unge.

Tyngde av Demian Vitanza.

Urpremiere i september 2018. Produsert av Nationaltheatret.

Tyngde er et scenedikt med et sterkt og nært narrativ. I
teksten taler to stemmer fra det hinsidige: Den ene på vegne av et ufødt barn, den andre på vegne av en avdød mann. Stemmenes opphav skaper et tekstlig spenn mellom den døde mannens tilværelse som frø dypt i jorden til det ufødte barnets tilværelse et sted i kosmos. Historien tar utgangspunkt i det dokumentariske og personlige, men er gitt en teatral forskyvning som gjør at stoffet oppleves allmennmenneskelig og gjenkjennelig. Tyngde er et nært portrett av en tapserfaring fortalt med den taptes stemme.

Vitanza skriver med poetisk kraft og høy kompleksitet om levd og
ulevd liv. Språket er stringent, vitalt og billedrikt. Verkets
gjennomgående bruk av botaniske referanser skaper en nærmest taktil
språkopplevelse.

Juryen har bestått av juryleder Karen Frøsland Nystøyl (Norsk
kritikerlag), Endre Sannes Hadland (Norsk dramaturgforum), Ingrid
Forthun (Norsk Sceneinstruktørforening), Erik Schøyen (Norsk
teaterlederforum), Gianluca Iumiento (KHIO) og Skiens egen representant, Thomas Bye ved Teater Ibsen.

Prisen deles ut den  20. mars, på Henrik Ibsens fødselsdag, under en festkveld i Ibsenhuset.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no