Disputas: Tale Næss


Onsdag 9. september kl. 15 – 18 forsvarer Tale Næss sitt doktorgradsarbeid 1:100 – the hybrid performative text as a feedback loop.

Tale Næss Foto: Trond Peter Stamsø Munch

Tale Næss
Foto: Trond Peter Stamsø Munch

Det er mulig følge disputasen digitalt. Meld deg på via khio.no 


Tale Næss om doktorgradsarbeidet:

Tale Næss: I min ph.d har jeg forsøkt å se på sceneteksten som en teatral hendelse i seg selv, ikke som en passiv container for potensielle narrativ.
Mitt hovedspørsmål har vært: Hvordan kan en scenetekst avdekke spenningene og bindingene mellom individ og samfunn, og de etiske dilemmaene de ofte produserer?

I forsøket på å finne svar har jeg jobbet med modulbaserte, hybride og polyvokale scenetekstformer, der komposisjon er avgjørende, men samtidig inngår som en del av en stadig pågående prosess. Jeg har søkt å skape tekster der flere ulike stemmer, estetikker og verdensbilder kolliderer, interagerer og sameksisterer, ofte gjennom språkbaserte, performative og kollektive skrivestrategier inspirert av relasjonell etikk. Målet har vært å være i en kontinuerlig utveksling av henvendelse, svar og gjensvar.

Samlet har undersøkelsene skapt en serie arbeider der den ene teksten går i dialog med den neste.
Jeg har forsøkt å nærme meg hybriden både i de performative og de refleksive tekstene. Resultatet utgjør en rekke essays, betenkninger, presentasjoner og artikler, samt metaloger, skuespill, hørespill, monologer, librettoer og tekster for stedsspesifikke prosjekter og omsluttende lydarbeider. Noen ganger har tenkningen søkt seg mot kunsten. Andre ganger har kunsten søkt seg mot tenkningen.

Næss kunstneriske utforskning har resultert i en rekke oppførelser og presentasjoner i inn og utland. Blant annet på Festspillene i Nord Norge, på Hålogaland Teater, KHiO, Vega Scene, Galleri Bananaz, Festival Quarteri dell`Arte, Cornerteateret og UNCW, North Carolina, US. Artikler, essays og skuespill er i løpet av researchperioden publisert i Norsk Shakespartidsskrift, Poly Magazine (KHiO) og i bokutgivelser ved KHiO, på Transit Forlag og Routledge.

Bedømmelseskomité:
Camilla Eeg Tverbakk, komiteleder
Scott Rettberg
Claes Peter Hellwig

Veiledere:
Jesper Halle, Cecilie Moslie, Anne-Gry Haugland

(Kilde: khio.no)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no