Digitalisering er kapitalisme på steroider


De digitale utfordringene i kulturbransjen er mange. Når alle ville få tilgang til all kultur, trodde mange at det ville bety en bredere fordeling på de som produserer. Det motsatte er virkeligheten.

Dramatikerforbundets pågående forhandlinger med NRK og kravet om frikjøp av visningsperiodene til evig tid, er en av utfordringene den digitale tidsalderen har ført med seg. Nær sagt hele underholdningsindustrien er rammet, enten det handler om musikk, litteratur, film eller idrett.

Nordgård, Daniel

Daniel Nordgård

Få kjenner disse utfordringene i kulturbransjen bedre enn Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder og Agderforskning. Han forteller at det har vært knyttet store forventninger til digitaliseringen – ikke minst med tanke på hvordan den ville påvirke arbeidsvilkårene for kunstnerne. En av mytene har vært troen på  at digitaliseringen ville føre til en bredere fordeling av økonomien. Når alle ville få tilgang til all kultur, ville det også bety en bredere fordeling på de som produserer.

– Men så skjedde det motsatte. Det som ble spådd om at utviklingen ville styrke aktører og gi dem mer kontroll – uteble, sier Nordgård og viser til den amerikanske forskeren Anita Elberse, som har uttalt at ”digitalisering er kapitalisme på steroider”.

Blockbuster-økonomi

I boken ”Blockbusters” viser Elberse til grundige analyser innenfor flere sektorer i underholdningsindustrien. Hun tar for seg alt fra film og litteratur, til idrett – spesielt fotball.

– Hun knuser rett og slett flere av mytene som er knyttet til digitalisering; og kanskje først og fremst når det kommer til spredningen av den digitale økonomien. Hun viser at det er en markant konsentrasjon i toppen i det hun kaller en blockbuster-økonomi.

Nordgård tror at noe av årsaken til dette er at noen få har fått lov å styre debatten, kombinert med en overdreven optimisme knyttet til ny digital utvikling.

– Man har ikke problematisert skyggesidene ved utviklingen i stor nok grad. Mye av forskningen har vært preget av optimisme – og man har gjerne avfeid de mer kritiske spørsmålene som konservatisme. Folk har nesten hatt en naiv tiltro til at ”bare det er nytt – er det bra” – og makten og pengene har vært med på å forkludre debatten, noe som igjen har gitt kritikerne litt rett.

Må reforhandle

Nordgård mener det er viktig å heie på den teknologiske utviklingen og dele  optimisme, samtidig som det må være legitimt å uttrykke en bekymring om hva konsekvensene og effekten faktisk er.

– Vi må rett og slett returnere til start. Altså ende opp der vi var før digitaliseringen  og utvikle rammene på nytt. En slik omstillingsfase er vanskelig, men om vi ser til musikkbransjen er det lys i tunnelen. De kan vise litt vei. Der begynner man å få en økonomi som gjør det verdt å forhandle.

I en reforhandling må man klart og tydelig definerer hva rammene er.

– Det handler mye om det; å gå opp noen nye stier – og i den prosessen prøve og feile.

Selv er Nordgård optimist med tanke på fremtiden.

– Men jeg tror sånne prosesser tar tid – og ting kommer ikke av seg selv. Vi er inne i en stor omveltning – og det gjelder å finne modeller som sørger for bærekraftig økonomi for alle parter. Noe som kan innebære at rammebetingelser må reforhandles på nytt.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no