Ledere
Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet. Foto: Kristin von Hirsch

Kjære medlem

Fjorårets årsmøte ble avholdt fire dager før nedstengningen av Norge 12. mars, og middagen på Asylet blir stående igjen for mange av oss som den siste store festen. 

Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet. Foto: Kristin von Hirsch

De klasseløse

Det finnes en gruppe mennesker i dette landet, om lag 30-40 000 personer med høy utdannelse, ofte ressurssterke, kreative, innovative mennesker. De klarer seg med lite, lever enkelt, og gjennom arbeidet sitt bidrar…

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Filminstituttet i støpeskjeen

Den foreløpige stengingen av etterhåndstilskuddet for spillefilm 1. desember, førte til et uforsvarlig og kynisk raid mot ordningen, med det resultat at NFI nå må betale ut rett under en milliard kroner over…

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Leder, november

NFI har besluttet å samle spillefilm, dramaserier, kortfilm og manusutvikling i en og samme ordning. Fire konsulenter skal fordele tilskuddene, to av dem med fokus på kortfilm og talentutvikling – og manusmidlene? Ja,…

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Leder, oktober

Styrene i Dramatikerforbundet, Norske Barne- og Ungdomsforfattere og Norsk Oversetterforening, besluttet at forhandlingsutvalgets vedtak om fordeling av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene skal ankes til voldgiftsretten. De tre foreningene ønsker fortsatt å stå…

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Leder, august

I sommer har jeg brukt mye tanketid på hvordan vi skal jobbe for å trygge kunstnerøkonomien under og etter pandemien. I rapporten «Vurdering av tiltak for kulturnæringen under koronakrisen» utført av Menon, kommer…

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Leder, 5. juni 2020

I dag møtte jeg sammen med resten av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket, utvalget i Statens kunstnerstipend. Der var det praktiske rundt fordelingen av de 70 friske stipendmillionene tema. Dette skjer nøyaktig 1 uke etter…

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Leder, 26. mai

Mandag 25. mai møtte jeg, sammen med andre representanter for Kunstnernettverket, kulturminister Abid Raja. Raja kalte inn KN på kort varsel for å få innspill til den neste «Koronapakken» som skal vedtas denne…

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Leder, 24. april

Den siste uken har det gått en kule varmt rundt kulturminister Raja.  Kunstnernettverket startet ballet med et debattinnlegg ført i pennen av undertegnede. Etter fem uker med koronakrise hadde det – og har…

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Leder

Sist uke gjennomførte vi en undersøkelse om de arbeidsmessige og de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for NDFs medlemmer.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no