Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet. Foto: Kristin von Hirsch

Kamper i kø

Vi har et intenst og merkelig halvår bak oss i kunstnerorganisasjonene med Ways of seeing sakens absurde og mørke dramaturgi som bakteppe.

Kutt i stipender og kompetansehevende tiltak som ledd i ABE -reformen

Som et ledd i ABE reformen, avsluttet NFI for 3 år siden ordningen med prøverom for manusforfattere og regissører.  Dette var en av få ordninger der filmkunstnerne fikk mulighet til å utvikle og…

Hvem er dommeren?

Ernas farlige ord På helgens årsmøte delte Dramatikerforbundets styre ut vårt solidaritetsstipend til den israelske skuespilleren og dramatikeren Einat Weizman. Som berømt skuespiller og kjendis i Israel, ble Weizman en stor trussel da…

Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet. Foto: Kristin von Hirsch

Innspill til den kommende Kunstnermeldingen

Takk for muligheten til å komme med innspill til den kommende Kunstnermeldingen. Vi vil starte med noen fakta om vår gruppe som bakgrunnsinformasjon for innspillene våre: Norske Dramatikeres forbund organiserer forfattere som skriver…

Illustrasjon: Jenny Jordahl

Kommentarer til Kulturmeldingen

Dramatikerforbundets kommentarer til Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida Norske Dramatikeres Forbund (NDF) organiserer forfattere som skriver for scene, film, tv, radioteater og spill.

Kjære alle

Da Dramatikerforbundet feiret 75 årsjubileum, var §100 overskriften for hele året. Det er som kjent paragrafen som omhandler Ytringsfrihet i grunnloven vår, og vi så det som passende å fokusere ekstra på den…

Kan vi skrive om hva vi vil?

Det handler til syvende og sist om Europas identitet. Et Europa i fred, med felles verdier bygget rundt disse tre pilarene; helse, menneskerettigheter og demokrati. Det er Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland som…

Kjære medlem

De siste årene har Kunstnernettverket vært tydelig til stede på Arendalsuka. Vi arrangerer debatt og vi har en liten stand i form av en snekke innerst i Pollen. Omringet av store seilbåter fylt…

Kjære medlem

Takk for tilliten dere viser meg! Å lede Dramatikerforbundet er verdens beste jobb, bortsett fra å skrive da.

Kjære medlemmer

            Også i 2017 har kunstnerorganisasjonene stått til knes i arbeid forårsaket av en minister som ikke har tillit til feltet hun representerer.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no