80-årsdagen feires med fagseminar


Dramatikerforbundet ble stiftet 19. desember 1938. Det skjedde på Hotel Continental, og protokollen ble undertegnet av Alex Brinchmann, Georg Brochmann, Stein Bugge, Finn Bø, Halfdan Christensen, Peter Egge, Axel Kielland og Arnulf Øverland.

Paragraf 1 i lovutkastet lyder: «Foreningens opgave er å vareta norske dramatikeres interesser av ökonomisk og kunstnerisk art, og yde forfattere og oversettere av dramatisk litteratur i og utenfor foreningen hjelp til ivaretagelse av deres juridiske og kunstneriske rettigheter»

Fra fjoråretes fagseminar, Hvordan skriver vi? (Foto: Torunn Eikanger)

Fra fjoråretes fagseminar, Hvordan skriver vi? (Foto: Torunn Eikanger)

80-årsdagen skal feires i morgen, 24. november med fagseminaret Hva skriver vi om? Hvilke historier som blir fortalt til offentligheten har også med kunstnerisk frihet og ytringsfrihet å gjøre for dem som skriver. For vår yrkesgruppe, manusforfattere og scenedramatikere, er det spesielt mange trappetrinn fra ferdig manus til lerret, tv eller scene. Beslutningstakerne er mange og de økonomiske kostnadene store ved hvert prosjekt. Føringene fra staten gjennom tilskuddsordninger, er at filmene skal tiltrekke seg et stort publikum. Også for teatrene og ikke minst tv-kanalene blir dette stadig mer viktig. Hva gjør dette med historiene som blir fortalt? Og hvordan står det til med vår ytringsfrihet i dette?

PROGRAM, HVA SKRIVER VI OM?
24. november 2018 – Sted, Dramatikkens hus, Tøyenbekken 34

Kl. 13.30 – 14.00: Registrering
Kl. 14.00 – 14.10: Velkommen ved Monica Boracco
Kl. 14.10 – 14.20: Jubileumsgave fra Dramatikkens hus
Kl. 14.20 – 14.35: Om ytringsfrihet for kunstnere, ved Hilde Sandvik
Kl. 14.35 – 14.40: Hvilke historier trenger vi? Innledning ved Ståle Stein Berg
Kl. 14.40 – 15.20: Film. Hva skriver vi om? I panelet: Nikolaj Frobenius, Eskil Vogt, Anna Bache-Wiig, og Iram Haq. Moderator: Hilde Sandvik
Kl. 15.20 – 15.50: Lunsjpause
Kl. 15.50 – 16.00: Hvilke historier trenger TV-drama? Innledning ved Ivar Køhn
Kl. 16.00 – 16.40: TV-drama. Hva skriver vi om? I panelet: Line Fougner Christensen, Johan Fasting, Mette Bølstad. Moderator: Hilde Sandvik
Kl. 16.40 – 16.50: Pause
Kl. 16.50 – 17.00: Hvilke historier trenger teatret? Innledning ved Janne Langaas
Kl. 17.00 – 17.40: Teatret. Hva skriver vi om? I panelet: Svein Tindberg, Camara Lundestad Joof, Toril Goksøyr og Camilla Martens. Moderator: Kristian Lykkeslet Strømskag. Innlegg av Fredrik Brattberg.
Kl. 1740 – 17.45: Avrunding ved Monica Boracco
Kl. 1745 – 17.55: Skrivekurs om serieformatet for scenedramatikere. Presentasjon ved Arne Berggren og Kristine Berg
Kl. 18.00: Slutt
Kl. 19.30: Middag i Rådhusgata (lukket arrangement)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no