Stipend/vederlag

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND

Stipendene tildeles etter søknad og behandles av stipendkomiteen. I tildelingene tas det særlig hensyn til søkers begrunnelse og prosjektets sannsynlige gjennomførbarhet, tidligere produksjon og evt. tidligere stipendtildelinger. Tildeling er ikke avhengig av medlemskap i forbundet. Se også generelt om stipend.

Noen råd før du forfatter stipendsøknaden

Søknadsfrist for stipendrunden 2018: 17. oktober 2017 kl. 1300.

Før du starter å fylle inn skjemaet, ha CV’en din klar i pdf-format slik at denne lett kan lastes opp.

Klikk på det stipendet du ønsker for å få informasjon om stipendtypen før du søker (hvitt felt viser hvilket stipend som er åpnet).

ArbeidsstipendHonnørstipendSøk stipendSend rapport
Dramatikerforbundet har 10 løpende arbeidsstipend (1 – 3 år). Stipendet skal gi dramatiker anledning til å arbeide med skriveprosjekt eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipendet tildeles fra ett til tre år etter omfanget av arbeidsplan(er)/skriveprosjekt(er). Dramatikere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Søknad om fornyet arbeidsstipend må begrunnes særskilt. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. I 2017 utgjorde stipendet kr 246 300.

Stipendet skal muliggjøre reiser eller studier som dramatiker har nytte av i sitt kunstneriske virke og kan søkes etter fylte 60 år. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. Stipendpotten er på kr 150 000 og ble i 2017 fordelt på 2 stipend á kr 75 000.

Søknad til Dramatikerforbundets arbeidsstipend og/eller honnørstipend skjer på samme skjema. Søknadsfrist: 17. oktober kl. 1300.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. Hvis du ikke ser meldingen, sjekk at du er i rett fane som heter ‘Søk stipend’. Kvitteringen på skjermen slettes når du går ut av siden, men uansett, og viktigst, du får en kvittering også på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler. 
Etter tildeling av stipend skal det sendes rapport om bruken etter gitte frister:
For arbeidsstipend 1 år eller honnørstipend: 15. januar året etter tildeling
For arbeidsstipend 2 eller 3 år: 15. oktober 1. året, evt. også 2. året og deretter 15. januar året etter siste utbetaling.

VEDERLAG

For å kunne søke vederlag må dramatiker og verket/verkene det skal søkes vederlag for først være registrert i Manusbanken. For å kunne registrere verk i Manusbanken kreves brukernavn og passord. Ta kontakt med forbundet dersom du ikke har innloggingskode fra før.

Vederlag kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet. Det kan kun søkes vederlag for 1. gangsoppføringer.

Det finnes to individuelle vederlagstyper som utbetales via forbundet: Forbundets individuelle vederlag og Privatkopieringsvederlaget. En søknad pr. verk holder selv om verket skulle kvalifisere til begge vederlagene.

Vederlag kan søkes årlig. Søknadfrist: 1. februar hvert år
Gjelder i 2018 og fremover også for forfattere som ennå ikke har søkt vederlag for Hotell Cæsar-episoder.

Ta kontakt med forbundet om du har spørsmål til hvordan registrere verk i Manusbanken og/eller innrapportering for vederlag.

Informasjon om de ulike vederlagene:

Forbundets individuelle vederlag (NDF-vederlaget)PrivatkopieringsvederlagHvilke verk/oppføringer gir hvilke vederlagRegistrering av verkSøknad om vederlagPoengnøkkel
Vederlaget søkes på bakgrunn av førstegangsoppføring av profesjonelt verk (fiksjon) på norsk eller samisk tilgjengeliggjort for offentligheten. Dette er et kulturpolitisk vederlag for å styrke norsk og samisk som språk, og genereres som følge av Lov om bibliotekvederlag. Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

MERK: Ett verk med flere forfattere skal registreres under «Titler med flere forfattere». Gjelder verket en serie er det hele serien evt. hver sesong som det skal søkes vederlag for, ikke hver episode. En av forfatterne må ta ansvaret for å søke om vederlag på vegne av medforfatterne etter at disse har godkjent (signert) den prosentvise fordelingen av manusrettighetene. Dersom dette ikke gjøres, vil det ikke bli vurdert for vederlag. Spill av veiledningsvideo her.
OBS! Ovenstående gjelder ikke Hotel Cæsar-forfattere. Se nærmere informasjon i Manusbanken under ‘For dramatiker.’

Vederlaget søkes på bakgrunn av oppføring i Norge av profesjonelt verk (fiksjon og/eller fakta).
Gjennom endring i åndsverkloven ble det i 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering. Kompensasjonen skjer dels kollektivt  (via Fond for lyd og bildes støtteordninger) og dels individuelt gjennom forvaltningsorganisasjonen Norwaco. Dramatikere kan søke privatkopieringsvederlag dersom de har skrevet og fått oppført verk som med sannsynlighet kan ha vært privatkopiert. Teateroppføringer og dramatikk i bokform teller ikke, mens film og tv-drama, radioteater samt manus til musikkvideo, dokumentar og/eller underholdningsprogram gir vederlag.

Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

  • Har du f.eks. en sceneoppføring og/eller dramatikk utgitt i bokform som er innkjøpt av Kulturrådet (Innkjøpsordningen), kan du søke forbundets individuelle vederlag, men ikke privatkopieringsvederlag.
  • Er verket en film, en tv-produksjon, et hørespill kan både forbundets individuelle vederlag og privatkopieringsvederlag søkes.
  • Har du laget et faktaprogram eller skrevet manus i et underholdningsprogram (altså ikke tilhørende fiksjonsfilm/-tv eller hørespill over) kan kun privatkopieringsvederlag søkes.
  • Det gis ikke vederlag for oppføringer i utlandet såfremt oppføringen ikke er på norsk eller samisk.
For å søke vederlag for oppførte verk, må verket på forhånd være registrert i Manusbanken. Innloggingskoder fås ved henvendelse Dramatikerforbundet. Når du har skaffet deg innloggingskodene og går i gang, tar systemet deg skritt for skritt gjennom registreringen. Har du problemer, sjekk ‘spørsmål og svar’ på forsiden av Manusbanken. Det er frivillig om en i tillegg til å registrere verket samtidig vil legge inn manuset (i pdf) i Manusbanken og er ingen betingelse for å søke vederlag.
Vederlag gis kun for 1. gangsoppføringer av verk. Vederlag for verket/verkene kan søkes årlig.
Har du, innen fristen, registrert og søkt vederlag for nytt verk/nye verk søker du vederlag for disse på vanlig måte. Har du også mottatt vederlag tidligere, vil søknaden om vederlag for nytt/nye verk også inkludere søknad om vederlag for tidligere innrapporterte verk.

MEN: Har du ved årets søknadsfrist ikke nytt/nye verk, kan du likevel søke vederlag for tidligere innrapporterte verk. Logg deg inn i Manusbanken, men i stedet for å legge inn nytt verk, går du direkte til søknadsskjemaet for vederlag. Det finner du ved å klikke på fanen ‘vederlag’ nederst på siden din. Klikk på den, bekreft at verkene du søker på bakgrunn av (tidligere verk) er profesjonelt oppført og klikk så på send-knappen. Du har nå søkt om vederlag. OG: Så lenge du ikke har nye verk, må dette gjentas årlig for å motta vederlag.

Vederlag beregnes etterskuddsvis. Det betyr at når det ble søkt vederlag innen den årlige fristen i f.eks. 2016, og som gjaldt verk oppført t.o.m. 2015 evt. tidligere for verk som ikke alt er søkt vederlag for, ble vederlag utbetalt høsten 2016 .

Produksjoner fra tidligere enn 1992 kan registreres i Manusbanken, men kan ikke søkes vederlag for.

Vederlag baseres på et poengsystem, se poengnøkkel. Uttelling pr. poeng vil variere. Vederlagets årlige størrelse avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.