Stipend/vederlag

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND

Stipendene tildeles etter søknad og behandles av stipendkomiteen. I tildelingene tas det særlig hensyn til søkers begrunnelse og prosjektets sannsynlige gjennomførbarhet, tidligere produksjon og evt. tidligere stipendtildelinger. Tildeling er ikke avhengig av medlemskap i forbundet. Se også generelt om stipend.

Noen råd før du forfatter stipendsøknaden

Søknadsfrist for stipendrunden 2019: 16. oktober 2018 kl. 1300.

Før du starter å fylle inn skjemaet, ha CV’en din klar i pdf-format slik at denne lett kan lastes opp.

Klikk på det stipendet du ønsker for å få informasjon om stipendtypen før du søker (hvitt felt viser hvilket stipend som er åpnet).

ArbeidsstipendHonnørstipendSøk stipendSend rapport
Dramatikerforbundet har 10 løpende arbeidsstipend (1 – 3 år). Stipendet skal gi dramatiker anledning til å arbeide med skriveprosjekt eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipendet tildeles fra ett til tre år etter omfanget av arbeidsplan(er)/skriveprosjekt(er). Dramatikere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Søknad om fornyet arbeidsstipend må begrunnes særskilt. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. I 2018 var det årlige stipendbeløpet på kr 261 500.

Stipendet skal muliggjøre reiser eller studier som dramatiker har nytte av i sitt kunstneriske virke og kan søkes etter fylte 60 år. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. Stipendpotten er på kr 150 000 og ble i 2018 fordelt på 3 stipend á kr 50 000.

Søknad til Dramatikerforbundets arbeidsstipend og/eller honnørstipend skjer på samme skjema.
Søknadsfrist: 16. oktober 2018 kl. 1300.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. Hvis du ikke ser meldingen, sjekk at du er i rett fane som heter ‘Søk stipend’. Kvitteringen på skjermen slettes når du går ut av siden, men uansett, og viktigst, du får en kvittering også på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

SØKNADSFRISTEN FOR DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND ER UTLØPT

Etter tildeling av stipend skal det sendes rapport om bruken etter gitte frister:
For arbeidsstipend 1 år eller honnørstipend: 15. januar året etter tildeling
For arbeidsstipend 2 eller 3 år: 15. oktober 1. året, evt. også 2. året og deretter 15. januar året etter siste utbetaling.

VEDERLAG

For å kunne søke vederlag må dramatiker og verket/verkene det skal søkes vederlag for først være registrert i Manusbanken. For å kunne registrere verk i Manusbanken kreves brukernavn og passord. Ta kontakt med forbundet dersom du ikke har innloggingskode fra før.

Vederlag kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet. Det kan kun søkes vederlag for 1. gangsoppføringer.

Det finnes to individuelle vederlagstyper som utbetales via forbundet: Forbundets individuelle vederlag, heretter kalt Grunnstipend og Privatkopieringsvederlaget. En søknad pr. verk holder selv om verket skulle kvalifisere til begge vederlagene.

Vederlag kan søkes årlig. Ny årlig søknadfrist: 4. april

Ta kontakt med forbundet om du har spørsmål til hvordan registrere verk i Manusbanken eller hvordan søke grunnstipend og/eller vederlag.

Informasjon om de ulike vederlagene:

Forbundets individuelle vederlag (Grunnstipend)PrivatkopieringsvederlagHvilke verk/oppføringer gir hvilke vederlagRegistrering av verkSøknad om vederlagPoengnøkkel
Vederlaget søkes på bakgrunn av førstegangsoppføring av profesjonelt verk (fiksjon) på norsk eller samisk, tilgjengeliggjort for offentligheten. Dette er et kulturpolitisk vederlag for å styrke norsk og samisk som språk, og genereres som følge av Lov om bibliotekvederlag. Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

MERK: Ett verk med flere forfattere skal registreres under «Titler med flere forfattere». Gjelder verket en serie er det hele serien evt. hver sesong som det skal søkes vederlag for, ikke hver episode. En av forfatterne må ta ansvaret for å søke om vederlag på vegne av medforfatterne etter at disse har godkjent (signert) den prosentvise fordelingen av manusrettighetene. Dersom dette ikke gjøres, vil det ikke bli vurdert for vederlag. Spill av veiledningsvideo her.
OBS! Ovenstående gjelder ikke Hotel Cæsar-forfattere. Se nærmere informasjon i Manusbanken under Spørsmål og svar: ‘For dramatiker.’

Vederlaget søkes på bakgrunn av oppføring i Norge av profesjonelt verk (fiksjon og/eller fakta).
Gjennom endring i åndsverkloven ble det i 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering. Kompensasjonen skjer dels kollektivt  (via Fond for lyd og bildes støtteordninger) og dels individuelt gjennom forvaltningsorganisasjonen Norwaco. Dramatikere kan søke privatkopieringsvederlag dersom de har skrevet og fått oppført verk som med sannsynlighet kan ha vært privatkopiert. Teateroppføringer og dramatikk i bokform teller ikke, mens film og tv-drama, radioteater samt manus til musikkvideo, dokumentar og/eller underholdningsprogram (som ikke er fiksjonsfilm/-tv eller hørespill)er drama eller annen fiksjon) kan gi vederlag.

Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

  • Har du f.eks. en sceneoppføring og/eller dramatikk utgitt i bokform som er innkjøpt av Kulturrådet (Innkjøpsordningen), kan du søke forbundets grunnstipend, men ikke privatkopieringsvederlag.
  • Er verket en film, en tv-produksjon, et hørespill kan både forbundets grunnstipend og privatkopieringsvederlag søkes.
  • Har du laget et faktaprogram eller skrevet manus i et underholdningsprogram (altså ikke tilhørende fiksjonsfilm/-tv eller hørespill) kan kun privatkopieringsvederlag søkes.
  • Det gis ikke vederlag for oppføringer i utlandet såfremt oppføringen ikke er på norsk eller samisk.
For å søke vederlag for oppførte verk, må verket på forhånd være registrert i Manusbanken. Innloggingskoder fås ved henvendelse Dramatikerforbundet. NB! Notere deg passordet slik at du har det til neste gang du skal registrere og søke vederlag. Når du har skaffet deg innloggingskodene og går i gang, tar systemet deg skritt for skritt gjennom registreringen. Har du problemer, sjekk ‘spørsmål og svar’ på forsiden av Manusbanken. Det er frivillig om en i tillegg til å registrere verket samtidig vil legge inn manuset (i pdf) i Manusbanken og er ingen betingelse for å søke vederlag.
Vederlag gis kun for 1. gangsoppføringer av verk. Vederlag for det samme verket kan søkes årlig.
Har du, innen fristen, registrert i Manusbanken og deretter søkt vederlag for et nytt verk, søker du vederlag for disse på vanlig måte. Har du også mottatt vederlag tidligere, vil søknaden om vederlag for nytt/nye verk også inkludere søknad om vederlag for tidligere innrapporterte verk.

MEN: Har du ved årets søknadsfrist ikke nytt/nye verk, kan du likevel søke vederlag, men da for tidligere innrapporterte verk. Logg deg inn i Manusbanken, men i stedet for å legge inn nytt verk, går du direkte til et forenklet søknadsskjema. Det finner du på din forside/presentasjonsside ved å klikke på fanen ‘vederlag’. Klikk på den, bekreft at verkene du søker på bakgrunn av (tidligere verk) er profesjonelt oppført og klikk så på send-knappen. Du har nå søkt om vederlag. OG: Så lenge du ikke har nye verk, må dette gjentas årlig for å motta vederlag.

Vederlag beregnes etterskuddsvis. Det betyr at når det ble søkt vederlag innen den årlige fristen i f.eks. 2017, og som gjaldt verk oppført t.o.m. 2016 evt. tidligere for verk som ikke alt er søkt vederlag for, ble vederlag utbetalt høsten 2017 .

Produksjoner fra tidligere enn 1992 kan registreres i Manusbanken, men kan ikke søkes vederlag for.

Vederlag baseres på et poengsystem, se poengnøkkel. Uttelling pr. poeng vil variere. Vederlagets årlige størrelse avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.