Vederlag 2017


Frist for å søke vederlag for verk som er oppført i 2016 evt. tidligere hvis ikke allerede vederlagsberegnet, er 1. februar hvert år.  OBS! Har du skrevet for Hotel Cæsar er fristen 1. april. Les mer.

For forfattere av Hotel Cæsar

Forfattere av Hotel Cæsar-episoder (siden oppstart og t.o.m. 2016), som tidligere ikke har registrert seg eller Cæsar-verket i Manusbanken, må gjøre dette før det kan søkes vederlag. Verket skal registreres som Hotel Cæsar. For å registreres i Manusbanken trengs brukernavn og passord for innlogging. Ta kontakt med administrasjonen om du ikke har dette allerede.

Den senere fristen for Hotel Cæsar-forfattere kan forklares ved at det må gjøres tilpasninger i Manusbanken som ikke er riktig på plass, men vil være det i løpet av februar. Vi gir beskjed når klart!

Normalt for serier med flere forfattere søkes vederlag for serien/sesongen av én av forfatterne på vegne av alle etter å ha innhentet medforfatternes samtykke i den prosentvise fordelingen av manusrettigheter. Dette gjelder IKKE forfattere av Cæsar-episoder. Episodeforfattere skal søke vederlag for sin andel som om det gjaldt et enkeltstående verk. Dette kommer vi nærmere tilbake til!

I Manusbanken vil det i løpet av februar bli lagt inn skjema for utfylling hvor episodenummer, hvilken funksjon en har hatt og hvor stor prosent rettigheter en har. Skjemaet skal fylles ut iht. produsentens krediteringsliste. Det vil bli utarbeidet retningslinjer som forklarer og gir eksempel på hvordan utregning skjer.

Det gjøres oppmerksom på at ingen verk forfattet av én dramatiker får vederlag over 400 minutter.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.