Vårscenefest i Tromsø 25. – 30. april


Programmet til Tromsø Scenekunstfestival er satt sammen av lokale, nasjonale og internasjonale forestillinger som belyser problematikken ved om vi er menneske og eller medmenneske nok? Festivalen, som altså setter Mennesket – individet – i fokus, arrangeres dessuten i samarbeid med Scenetekstivalen. Her skal presenteres aktuelle nyskrevne tekster for scenen. Las ned programmet for festivalen her.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.