Ut av skriveboblen


De nye dramatikerstudentene ved Teaterhøgskolen i Oslo har hatt sine første urpremierer på det nye masterstudiet. Der har de samarbeidet tett med studentene i skuespillerfag og regi, i tillegg til scenografistudentene i Fredrikstad.

– Dette har de hatt godt av!

Utbruddet kom fra scenetekstprofessor Jesper Halle, etter at Teaterhøgskolens nye masterstudium hadde hatt sine tre første urpremierer. Her er studentene ved studiets tre fag, skuespillerfag, regi og scenetekst, blitt tvunget ut av sine bobler og inn i et felles samarbeidsrom, noe som var en av hovedhensiktene bak studiet da det under allmen jubel ble lansert for godt og vel ett år siden.

Ifølge KHiO er studiet ”innrettet for å møte de økede kravene som stilles til skuespillere, regissører, scenografer og dramatikere som ønsker å virke på høyeste internasjonale nivå. Hensikten med masterstudiet er å utvikle teaterkunstnere som kan flytte fagenes grenser, bringe inn nye perspektiver og strekke seg mot utfordrende kunstneriske uttrykk.”

Arbeidet med å produsere forestillinger står sentralt i studiet, og vil være en test på om man klarer å få studentene på de ulike fagene til å virke sammen. Jesper Halle og Tore Vagn Lid ble i den forbindelsen ansatt som henholdsvis professor og professor 2 ved masterstudiet i scenetekst.

Resultatene

Og nå er altså de første resultatene blitt vist i form av en urframføring av hver av de tre nye dramatikerstudentene: A Nice Afternoon av Linda Cecilie Gabrielsen, Ras av Nelly Winterhalder og Krise av Runa Borg Skolseg. Og det er altså første gang i løpet av dette første året at alle tre faggruppene har samarbeidet. I tillegg er scenografistudentene ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad blitt koblet på prosessen.

KHiO A nice afternoon

Fra forestillingen ‘A Nice Afternoon’ av Linda Cecilie Gabrielsen. Foto: Stephen Hutton

I A Nice Afternoon hensettes vi til et iskaldt, minimalistisk hvitt rom fullt av kuber. I dette rommet beveger fire nært relaterte mennesker seg omkring og forsøker å forholde seg til hverandre. Det går ikke så bra. En viktig birolle fylles av en undulat i bur, ensom og innesperret slik alle i rommet er det.

I Ras møter vi igjen en familiær situasjon: Mor, far, datter og sønn befinner seg i et lukket rom rundt juletider. De er under et sterkt ytre press, en krigsliknende situasjon som sperrer dem inne og tvinger dem til å forholde seg til hverandre. Der spiller de ut sine traumer, forvirringer og uforløste behov. Det hele handler, ifølge programmet, ”om ansvaret for å ta ansvar for det man har ansvar for”.

KHiO Ras

Fra forestillingen ‘Ras’ av Nelly Winterhalder.
Foto: Stephen Hutton

KHiO Krise

Fra forestillingen ‘Krise’ av Rina Borch Skolseg.
Foto: Stephen Hutton

Krise er en poetisk, mer eller mindre dystopisk, gjennomgang av året, måned for måned. I den nesten to timer lange forestillingen står de fem skuespillerne side om side i det tomme rommet og leser den dialogløse teksten. Først etter en god stund begynner de å forholde seg til hverandre og ta rommet i bruk.

Mindre verk

Samtlige stykker er skrevet utfra et felles stikkord: ”Mindre verk”.

– Det skal man ikke legge så mye i, det kunne like gjerne vært ”XYZ” , sier Jesper Halle på spørsmål om hvilke føringer som ligger i stikkordet. –Det er egentlig bare et litt fjollete svar på registudentenes oppgave ”Større verk”, sier han.

– Dette er jo en helt ny verden for alle oss som er her og vi prøver oss fram. En av utfordringene har vært å legge den fordelingsmessige kabalen mellom de ulike faggruppene, slik at studentene får de utfordringene de trenger, blir kjent med hverandre på kryss og tvers og får utviklet evnen til å samarbeide.

Lå det andre føringer til grunn for det skrivearbeidet som nå er blitt presentert?

– Nei, ingenting annet enn de prosessene de har vært gjennom til nå i løpet av dette første skoleåret, sier Halle, som for øvrig står bak stykket Irene Kittelsen som, regissert av Cecilie Mosli, blir årets avgangsforestilling for den treårige skuespillerutdanningen ved KHiO.

Flying start

Dramatikerstudentene fikk det man må kunne kalle en flying start på sitt studium, ved at de ble utfordret til å stuntskrive en tekst til fjorårets dramatikkfestival som ble avholdt i slutten av august. Siden da har de vært gjennom ulike prosesser, bl.a. en såkalt konseptproduksjon.

Der er de blitt utfordret til å gi slipp på sin personlige signatur og trene opp evnen til å utarbeide og tilpasse seg en overordnet kunstnerisk idé, hvor valget av kunstneriske strategier og arbeidsformer har stått i konseptets tjeneste, ikke omvendt. Dette har inkludert elementer som man stort sett driver med i det frie feltet: framdriftsplan, disponere økonomi, føre regnskap etc. I en postdramatisk ånd har fokuset vært vel så mye på prosess som resultat.

Og skal vi tro skuespillerne i Nelly Winterhalders stykke Ras pågikk prosessen omtrent til de gikk på scenen. –Det har vært et tett og intenst samarbeid, forteller ”Far” Petter Vermeli og ”Mor” Mari Dahl Sæther. – I utgangspunktet var Ras et familiedrama som foregikk under såkalt normale tilstander. Men i løpet av prosessen føyde vi til den ytre situasjonen; den beleirete byen, noe som tilførte det hele en ekstra spenning. Nelly skrev hele tiden under innøvingen, forteller de.

Postdramatisk tilnærming

Den konseptuelle, postdramatiske tilnærmingen er det Tore Vagn Lid som står i spissen for. Nylig fikk prosjektet «Nye forestillinger –  nye verktøy: kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater» en bevilgning på 2,2 millioner kroner fra Det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

– Det å snakke om «dramatikk» og «dramatiske kunster» blir ikke lenger tilstrekkelig for å forstå og beskrive den bevegelsen som finner sted i scenekunsten, kommenterte Tore Vagn Lid i forbindelse med tildelingen. – Etter flere hundre år hvor likhetstegn mellom «drama» og «teater» var berettiget og uproblematisk, er teateret over de siste ti-årene så å si i ferd med å skifte ham – bevege seg videre. Den dramatiske teksten er ikke lenger et naturlig sentrum, og det naturlige sentrum er ikke lenger den dramatiske teksten, ja ikke nødvendigvis teksten overhodet. Men det å bare beskrive eller påpeke at en slik endringsprosess faktisk har funnet sted, lar likevel ett vesentlig spørsmål eller problemfelt stå åpent: For når selve kunstarten teater endrer seg, hva så med kunstneren og hennes kunnskaper og ferdigheter? Hva konkret krever så et postdramatisk teater av sine kunstnere? Kort sagt, hvilke kunst-ferdigheter snakker vi om, og hvilke av disse er nye og uvante i forhold til de som var og er gjeldende innenfor det dramatiske teaterets horisont? Sa han til KHiOs nettside. Prosjektet skal gå over tre år.

– Med tildelingen fra Prosjektprogrammet går vår professor Tore Vagn Lid i spissen for arbeidet med å skape en ny plattform på Teaterhøgskolen for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid også rettet mot forståelsen av skuespillerens kompetanse inn mot postdramatiske kunststrategier. Vi ser frem til tre år med sceniske forsøk, refleksjon, konferanser og publikasjoner rundt dette viktige temaet, sa Teaterhøgskolens dekan Even Lynne etter tildelingen.

Fakta:

Ras av Nelly Winterhalder, master 1.år scenetekst –

Regi: Victoria Meirik, gjest
I rollene:  Master 1.år skuespillerstudenter Mari Dahl Sæther, Melina Tranulis, Petter Vermeli og Andreas Stoltenberg Granerud
Scenografi: Ram Hari Dhakal – student Akademi for scenekunst.  Lysdesign: Kaja Glenne Lund, kostymedesign: Thale Kvam Olsen 

A Nice Afternoon av Linda Cecilie Gabrielsen, master 1. år scenetekst.

Regi:  Tormod Carlsen, student master 1.år regi
I rollene: master 1.år skuespillerstudenter/skuespillere Oda Aunan, Maja Clementsen Hansen og Kasper Skovli Botnen. Per Frisch – gjesteskuespiller
Scenografi og kostymer: Inga Aleknaviciute, student Akademi for Scenekunst. Lysdesign og video: Magnus Mikaelsen

Krise av Runa Borch Skolseg, master 1.år scenetekst

Regi: Johannes Holmen Dahl, master 1.år regi
I rollene: master 1.år skuespillerstudenter Madalena Sousa Helly- Hansen, Per Bogstad Gulliksen, Line Starheimsæter, Petter G.Søraunet Winther og Ragne Grande
Scenografi og kostymedesign: Matias Askvik– student, Akademi for scenekunst. Lysdesign: Norunn Standal

Veiledere: regi og skuespillere: Runar Hodne, scenografi: Serge von Arx og scenetekst: Jesper Halle, kostymer: Kathrine Tolo.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no