Synstolkningsleverandører


Fra og med 2017 må altså alle kinofilmer som får tilskudd fra NFI synstolkes. For dramatikere som skriver for film og tv er dette en flott utvikling, sier Anne Regine Klovholt som sammen med Linda May Kallestein i Kallestein Kunstproduksjon AS har erfaring fra nettopp synstolkning.

Det er en flott utvikling av to grunner, fortsetter Klovholt:

– Det innholdet vi skaper blir tilgjengeliggjort for et publikum som tidligere ikke har kunnet oppleve film på kino eller dramaserier på tv.

– Det betyr også inntektsmuligheter for dramatikere/manusforfattere som jo etter vår oppfatning har en naturlig kompetanse på det å utarbeide et synstolkningsmanus.

Hun gjør oss oppmerksom på at det i dag finnes flere leverandører i markedet som leverer synstolkning til norske kinofilmer og til NRK, og at hun og Linda May Kallestein er to av dem. NFI har på sine nettsider informasjon om synstolkning og hvordan denne vil være tilgjengelig for bruker via en app. Hos NFI og Virke Produsentforeningen kan må få oppdatert oversikt over leverandører av synstolkning.

Hva er så synstolkning?

– Synstolkning av audiovisuelle produksjoner består av et eget lydspor hvor sted og handling beskrives på en sånn måte at det, sammen med eksisterende lydbilde og dialog, gir mening for de som ikke selv kan se det med egne øyne.

Erfaring med synstolkning

Klovholt og Kallestein er to erfarne dramatikere som nylig har startet et firma som leverer både manus og manusrelaterte tjenester til norske produksjonsselskap. I mars i år var det flere produsenter som hadde premierefilmer klare for kino, og som hadde behov for å synstolke disse da dette altså nå er pålagt. De ba oss om å vurdere om dette var noe vi kunne gjøre for dem, forteller Klovholt.

‘Hoggeren’ er en av filmene som er synstolket i app’en MovieReading

– Først måtte vi slå opp hva “synstolkning» var for noe, eller AD, på engelsk (Audio Description). Deretter så, og ikke minst lyttet, vi til alle eksempler vi kunne få tilgang til i Norge, Danmark, Sverige og USA. Og vi fant at dette var noe vi fint kunne gjøre ved å:

– Skrive et manus for synstolkningen på bakgrunn av en tidskodet versjon av filmen. Det er viktig at manuset times med dialogen og det originale lydbildet.

– Booke oss inn i et studio som spesialiserer seg på voice-over, og hvor dyktige lydteknikere har lang erfaring med lydarbeid for film.

– Tilby jobb til en av de mange overkvalifiserte skuespillerne som blir veldig glade for en dag i studio, og som selvfølgelig har erfaring fra voice-over, dubbing, radioteater og slikt. Det er snakk om én stemme per film.

Vi syntes selv at det var full klaff. Manusforfatterne, studioteknikeren, og skuespilleren. Det syntes også produsentene. Vi leverte så sluttproduktene til en app som heter MovieReading som tilgjengeliggjør synstolkningen for brukerne. Dette gjaldt altså kinofilmer.

NRK bestemte seg på eget initiativ å tilby synstolkning av alle norske dramaserier fra 2015. Dette ligger på NRK.no/synstolkning. I Sverige og Danmark har SVT og DR tilsvarende tilbud. I USA og UK tilbys synstolkning av flere kringkastere og også av strømmetjenester som Netflix. Det betyr at det er en mulighet for at strømmetjenestene i det norske markedet også på sikt kanskje vil tilby synstolkning.

Når det gjelder kinofilm, som jo er det formatet som er pålagt av NFI å tilby dette, så tilgjengeliggjøres altså synstolkningen via appen MovieReading. Appen er gratis og lastes opp av den aktuelle brukeren på smartphone eller nettbrett, den inneholder egne lydspor for synstolkningen av filmene som ligger i appen. Brukeren får synstolkningen via øretelefoner og appen synkroniserer denne med lydbildet i kinosalen.

Vi opplevde at det var et naturlig forlengelse av vår kompetanse som manusforfattere/dramatikere å kunne skrive synstolkningsmanus. Etter hvert som vi gjorde vår reasearch, fant vi at synstolkning ble løst på ulike måter. Og at spesielt på Netflix i USA, som har kommet langt i dette arbeidet, var manus og innlesing av synstolkningen veldig variert fra produksjon til produksjon. Den var i høy grad tilpasset tone, rytme og kunstnerisk uttrykk i filmen eller serien. Disse nyansene er noe vi kjenner at vi som manusforfattere har som en klar fordel.

Så, vi kan trygt anbefale våre kollegaer som kan tenke seg kortere oppdrag mellom slagene å prøve seg på dette. Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer, og se mer på vår FB-side.

 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.