Om å skrive stipendsøknad

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND

Stipendordningen skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Dramatikerforbundets stipend tildeles uavhengig av kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, religiøs eller politisk oppfatning. Alder tas hensyn til, kun ved søknad av forbundets honnørstipend.

TILDELING

Stipendkomiteen for dramatikere, tildeler Dramatikerforbundets eget stipend og innstiller til Statens kunstnerstipend (se egen nettside).

NÅR DU SKAL SØKE STIPEND

  • Skriv en god og overbevisende redegjørelse for bruk av stipendet. (det er mange sterke søkere)
  • Ha en kortfattet, relevant CV (maks 1 A4-side) klar før du starter søknadsprosessen slik at denne enkelt kan lastes opp i søknadsskjemaet.
  • Husk at du søker som dramatiker.
  • Gjelder søknaden research, tekniske hjelpemidler eller reise, beskriv behovet/arbeidsprosessen.
  • Har du et etablert navn, oppfordrer vi uansett til å levere en gjennomarbeidet søknad.

Arbeidsstipend:

  • Når redegjørelsen for bruk av stipendet foreligger, lag en fremdriftsplan og kryss av på det antall år du mener det er behov for.
  • Komiteen vurderer sin innstilling ut i fra ovenstående.

Kortere stipend:

  • Reiser, festivaldeltakelser, research og lignende begrunnes med henvisninger til prosjekter, arbeidsmetoder, nødvendig etterutdannelse og lignende.
  • Legg ved budsjett.
  • Ikke unnlat å søke kortere stipend der det er mulig, selv om det er arbeidsstipend du ønsker.

Å søke stipend både fra Dramatikerforbundet og Statens kunstnerstipend – gjerne med samme skriveprosjekt – øker sjansen for tildeling.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.