Stipend

Dramatikerforbundet fordeler kollektive biblioteks-, kopierings- og videresendingsvederlag i form av stipend og andre tilskudd samt individuelle vederlag. Se nærmere informasjon om de ulike stipend- og vederlagstyper.

Tildelinger av Dramatikerforbundets stipend 2018 ble offentliggjort 5. april. Her kan du se hvem som har fått stipend: Tildelinger NDF 2018 (PDF)

Tildelinger av Statens kunstnerstipend kan leses på Kulturrådets nettsider 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.