Stinn brakke!


Norsk filminstitutt inviterer hele den audiovisuelle bransjen til «Stinn Brakke» på Filmens Hus, onsdag 9. november kl. 1700 – 2000.
De 5 nye konsulentene ved Norsk filminstitutt vil bli presentert og det vil i tillegg bli anledning til å møte både regionale filmfond, filmsentre, gode kolleger og NFI’ere for en uformell prat.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.