Slaget om rettighetene


Boracco nyeste test

Forhandlingene er i gang, og som ventet står nå det store slaget om rettigheter.  Den som eier rettighetene vil som kjent stå igjen som vinnere i dagens og fremtidens bruk av verket.

Siste forhandlingsrunde med NRK gikk i Aftenposten og Dagbladet nå i helgen, uten at vi var til stede.  NRK forskutterer der et resultat om full overdragelse av ubegrensede visningsrettigheter. Tv-serien Kampen for tilværelsen brukes som kroneksempel på verk som vil «bli borte for alltid» dersom vi nå ikke skjønner at repriser plutselig har blitt altfor dyrt, og at buyout er en veldig kjekk og grei løsning for NRK.  – Ja og for seerne da.

Vittig da at serien Himmelblå nå går i reprise!  Og fint for rettighetshaverne at de ikke fraskrev seg rettighetene i utgangspunktet.  Da hadde de ikke fått betalt for bruken.

Dramatikerforbundets europeiske paraplyorganisasjon FSE har i samarbeid med regissørenes organisasjon, FERA, arbeidet for å lovfeste et forbud mot buyoutavtaler i EU´s lovgivning.

Den norske åndsverksloven nevner også flere rettigheter en opphavsmann ikke kan fraskrive seg.
I vårt høringssvar  til KUD om Kunstnerøkonomi, ber vi om at rettigheter for vederlag for bruk beskyttes på samme måte.  En slik beskyttelse i loven, vil forhindre det urimelige presset vi står overfor fra alle kanter i dag.

Første medlem innvotert etter nye regler

Etter endringen av medlemsparagrafen på årsmøtet i mars, har styret nå innvotert det første medlemmet etter de nye kriteriene.

Vi åpner nå for medlemskap for dramatiker som har skrevet adapsjoner eller episodemanus på andres originalverk, eller eget i samarbeid med andre.

Dette er en viktig modernisering for forbundet i en tid der det i de fleste tilfeller er flere opphavsmenn til et manus.

Signering av kontrakt

Til slutt vil jeg bare minne om at advokaten vår, Thor Gardarson sitter klar når dere skal signere en ny kontrakt.  Send den alltid inn til ham før signering!  Når det er gjort er det faktisk for sent å be om råd.

Monica Boracco

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.