Avtalene

Om forbundets avtaler

Forbundets oppgave er å ivareta åndsverkloven og regulere bruken av den gjennom avtaler vi inngår på vegne av vår bransje og medlemmer. Disse avtalene er til bruk for alle våre samarbeidsparter.

Teater-, film- og fjernsynssektoren har forandret seg atskillig i løpet av de siste årene. En sentral oppgave for Norske Dramatikeres Forbund (NDF) er arbeidet for å forsvare opphavsretten og forfatternes kunstneriske og økonomiske interesser. Har du spørsmål vedrørende kontrakter og avtaler, så ta kontakt med oss – husk at en signert kontrakt som regel vil være bindende.

Åndsverkloven

Innføring i åndsverkloven (pdf)
Om opphavsrett og avtaler – sentrale ord og begreper (pdf)

Flere dokumenter foreligger i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer her:

FILM

Rammeavtale mellom NDF, på vegne av de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene og Norske film- og tv-produsenters forening (NFTVPF) vedrørende overdragelse av film-, produksjons- og visningsrett fra forfatter til produsent.

Filmavtale 2005 justert 2014
Last ned normalkontrakt, manusrett (word)
Last ned normalkontrakt, filmrett (word)[/su_tab]

TV-DRAMA (ANDRE ENN NRK)

Rammeavtale mellom NDF, på vegne av de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene, og Norske film- og tv-produsenters forening (NFTVPF) vedrørende regulering av rettigheter og plikter for forfattere, manusforfattere og produsenter ved produksjon av TV-drama utenfor NRK.
TV-avtalen justert 2014
Normalkontrakter bilag 1 – 4 er under utforming.

NRK (TV)

Rammeavtale mellom Norske Dramatikeres Forbund, på vegne av de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene og NRK vedrørende overdragelse av produksjons- og utnyttelsesrett mv fra forfatter til NRK for audiovisuelle verk på film- og fjernsynssektoren.Formålet med avtalen er å sikre at forfattere og NRK har en felles forståelse av rettigheter og forpliktelser som oppstår når en forfatter overdrar til NRK som produsent, retten til å produsere og utnytte et audiovisuelt verk basert på forfatterens manus/litterære verk.

NRKavtalen 2006 honorarjustert 2015 (pdf)

Normalkontrakt (vedlegg 1, word)
Tilføyelser til rammeavtalen (vedlegg 2, pdf)

NRK (DAB-RADIO)

Tidsbegrenset avtale, inngått mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene og NRK, som regulerer kompensasjon for sender i DAB-radio. Avtalen er forlenget ut året 2009.
Last ned DAB-avtalen (pdf)

NRK (NRKSUPER)

NRKSuper-avtalen er en tidsbegrenset avtale, inngått mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene og NRK, som regulerer bruk av arkivmateriale i kanalen.
Last ned NRKSuper-avtalen (pdf)

TEATER (NTO)

Partene har 26. oktober 2012 inngått midlertidig avtale med tilhørende normalkontrakt som regulerer avtaler inngått fra dags dato og fram til 31. desember 2013 om bruk av dramatikeres tekst i sceniske produksjoner ved teatre som er medlem av NTO.
Last ned protokoll og avtale 26.10.2012 (pdf)
Normalkontrakt 26.10.2012 (word)

TEATER (UTENOM NTO)

Avtale mellom dramatiker/scenetekstforfatter og produksjonsenhet som ikke er medlem av NTO.
Last ned avtalen (word)
Last ned vedlegg 1: Opsjonsavtale (word)
Last ned vedlegg 2: Definisjoner og forklaringer (pdf)

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Akershus fylkeskommune har inngått avtale med Kunstnernettverket. Det er ventet at flere fylker i DKS-nettverket vil følge opp avtalen, men dette krever at Kunstnernettverket fremforhandler individuelle avtaler med hvert fylke.

DKS Rammeavtale

DEN UNGE SCENE (DUS)

DUS

HISTORISKE SPILL

Det finnes ingen rammeavtale for historiske spill, men Dramatikerforbundet har laget et forslag med utgangspunkt i avtalen med NTO.

Forslag til avtale, historiske spill

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.