NRK har sagt opp rammeavtalen


Boracco nyeste test

 

 

 

 

 

 

NRK har sagt opp rammeavtalen med Dramatikerforbundet, med virkning fra 1. juli 2015.

Vårens forhandlinger har ikke nådd frem, og på punkter som betegnes som ufravikelige for motparten, står vi langt fra hverandre.

Dette gjelder for det første deres fundamentale premiss om at NRK skulle få evigvarende rett til tilgjengeliggjøring mot en engangsbetaling.

NRKs krav representerer noe helt nytt i rettighetsoverdragelser til kringkaster.

Dramatikerforbundet har i forhandlingene vist til at opphavsretten internasjonalt bygger på at retten til åndsverket tilhører opphavsmannen som en enerett.

Enerettskonstruksjonen er ment å stimulere til økt produksjon av åndsverk. Dette gir dramatikeren større mulighet til å kontrollere og profitere på utøvelsen av hennes åndsverk enn en ren offentliggjøringsrett ville gjort. Det er det siste NRK har lagt opp til i forhandlingene.

Eneretten er også ment å redusere gratispassasjerproblemet som kunne oppstått dersom kun den første ”kjøper” av åndsverket måtte betale for utnyttelsen, og som så kan profitere på verket. Dramatikerforbundet frykter at hvis vi går med på NRKs krav, vil dette kunne rokke ved den grunnleggende tanken bak eneretten.

Et annet ufravikelig punkt fra motparten er utkjøp av visningsretter på alle kjente og ukjente plattformer.  Det vil i praksis si å selge noe vi ikke vet hva er, og det er ikke ønskelig å gjøre.

Videre ba NRK om stedsuavhengige visningsrettigheter.  Dvs at de kan vise programmet utenfor Norges grenser uten at det utløser salgsinntekter til forfatter.

Kravene om evigvarende, stedsuavhengig visningsrett på alle kjente og ukjente plattformer ble fremmet i første forhandlingsmøte som noe de ikke kom til å fire på.    Vi flagget umiddelbart at vi ikke kunne gå inn på slike formuleringer.  Vårens møter har bestått i variasjoner over dette temaet før vi nå måtte konkludere med at vi ikke kommer noen vei i denne omgang.

Men NRK fastholder sin oppsigelse av rammeavtalen og har ikke tilbudt å prolongere den, noe som medfører at vi fra 1. juli ikke har noen normalkontrakt å støtte oss på når nye kontrakter med NRK skal inngås.

Vi ber derfor alle manusforfattere, medlemmer og ikke-medlemmer, som skal skrive kontrakt med NRK om å ta kontakt med Dramatikerforbundet v/advokat Thor Gardarsson (e-post: advokat(at)dramatiker.no, tlf 22 47 89 55) før kontrakt undertegnes.

Forbundskontoret er stengt i juli, men jeg treffes på mail leder(at)dramatiker.no gjennom sommeren.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.