Nordisk manussamarbeid


Nordisk Amatørteaterråd står bak satsingen på manussamarbeidet. De respektive lands utvalgte stykker oversettes til de øvrige nordiske språkene og stykkene tilbys uten vederlag for amatørteatergruppene i Norden.

Av Eli Bangstad


Dramatikerforbundet har snakket med generalsekretær Kristin Sund i Norsk Teaterråd (Teaterrådet), medlem av Nordisk Amatørteaterråd (NAR) og Ingunn Andreassen, vinner av det norske bidraget.


Prosjektet


– Det nordiske manussamarbeidet er en forlengelse av et mangeårig kultursamarbeid mellom aktørene i NAR svarer Christin Sund på spørsmålet om hvordan manusprosjektet kom i stand.


– Vi vet at det skrives mye, spesielt for barn og unge, og da NARs budsjett tillot det, satte vi prosjektet igang. Hvert land har valgt sitt stykke til prosjektet og alle stykkene oversettes til alle språk. Del av prosjektet er også at vinnerstykkene er firkjøpt ut 2010 for  amatørteatergruppene i Norden.


Prosjektet godt motatt


Stykkene kan bestilles for lesing fra Teaterrådets manusbank, Dramas. De øvrige aktørene i Nordisk Amatørteaterråd, Amatörteaterens Riksforbund i Sverige, DATS – Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed i Danmark, Finland-Svensk Ungdomsförbund i Finland og Bandalag Islenskra Leikfélaga på Island gjør tilsvarende i sine land. Foreløpig har det vært god respons fra amatørteatergruppene.


NTs manuskonkurranser


Det norske bidraget som ble valgt vant Teaterrådets manuskonkurranse i 2006. Fortsetter dere med å utlyse manuskonkurranser?


– Ja. Manuskonkurransen utlyses annethvert år og utlysningen i 2008 var den sjette i rekken. Nå planlegger vi i tillegg et skriveprosjekt  for barn og unge hvor oppgaven blir å skrive et manus. Manusene vil bli juryert og vinnerstykket skal oppføres på Vestlandske Teatersenter i 2010. Vi er p.t. i dialog med Dramatikerforbundet om mulig bistand til å velge dramatikere til å lede skriveprosjektet.


Det norske bidraget


Andreassen har skrevet det norske bidraget i det nordiske manussamarbeidet. Hun ble valgt ut på bakgrunn av stykket Den triste kongen som i  2006 vant Teaterrådets manuskonkurranse.  


– Stykket mitt har vært oppført i Norge både på norsk og samisk, men via dette samarbeidet har det en enestående sjanse for å bli spilt også utenfor Norge. Ettersom samarbeidet er ferskt, er det for tidlig å si noe om hvor mange av disse verkene som vil bli satt opp, men uansett er dette en fjær i hatten for meg sier Andreasen, som lenge har vært instruktør – og manusforfatter – for amatørteatergrupper for barn og unge.


Nye verk for barn


Det klages over at det settes opp for lite nyskrevet dramatikk for barn- og unge på hovedscenene ; hvordan er det i amatørteatermiljøet?


– Ofte er amatørteater for barn og unge foreldrestyrt, og det synes ofte nærliggende å sette opp velkjente, klassiske verk. Jeg ønsker at barn og unge skal få nye stykker; derfor har det ofte blitt til at jeg har skrevet stykkene selv.


Gi barna noe å bryne seg på


I barneteater er det mange barn, derfor mange roller, og jeg vil helst at alle skal ha en rolle som er noe for den unge skuespilleren, en karakter; noe å bryne seg på, så de slipper å være en stubbe eller ett av mange trær. Jeg gjør rollene så nøytrale som mulig ettersom det i teaterverdenen for barn og unge alltid er flest jenter som spiller.


Formidler


Du har din egen hjemmeside hvor du nettopp formidler til amatørteatrene stykker for barn og unge.


– Ja, på Dramateket kan interesserte finne nyskrevne manus for barn- og unge. På hjemmesiden blir stykkene presentert og interesserte kan kontakte meg dersom de er på jakt etter en manusforfatter, interessert i å lese ett av mine eksisterende manus og evt. oppføre dem.


Du er medlem i Dramatikerforbundet, men presenterer deg der kun med stykker du har fått oppført profesjonelt. Hva med de ovenevnte stykkene?


Det er nok ikke noe institusjonsteater som vil sette opp disse stykkene med så mange selvstendige roller; det blir nok altfor dyrt. Jeg synes det er helt ok å ’dele’ meg.


Andreassen har skrevet hørespillserien Alt for Daniel for NRK, Lørdagsbarnetimen. Også dette stykket er belønnet med førstepris, nemlig den internasjonale hørespillprisen Prix Ex Aequo. Hun har også to monologer med i monologantologien Ådissjen, utgitt på Transit  forlag etter initiativ av Norsk Skuespillersenter. Antologien baserer seg på verk innsendt til monologkonkurransen som Norsk Skuespillersenter og Dramatikerforbundet stod bak i 2008.


 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no