Når dramatikeren og dramaturgen møtes


– Vi vil gå bak yrkestitlene dramaturg og dramatiker, forteller Lene Therese Teigen som har tatt initiativ til heldagsseminaret Tekst og tilbakemelding.

Hva skjer når en dramatisk tekst er underveis fra idé til ferdigstillelse, og mellomstasjonene fordrer at man skal snakke om det som skapes?

Tekst og tilbakemelding er tittelen på et heldagsseminar som skal avholdes ved Dramatikkens hus 4. februar. Det er Dramatikkens hus, Dramatikerforbundet, Dramaturgforum og Scenetekstutdanningen ved KHiO som sammen inviterer til seminaret. Der skal møtet mellom dramatikeren og dramaturgen belyses fra ulike vinkler og av en stripe innledere og samtalepartnere tatt fra øverste hylle.

Her skal dramaturg Michael Evans fra Rogaland Teater og dramatiker Astrid Saalbach snakke sammen om deres mangeårige samarbeid. Sandra Theresa Buch, som leder dramatikerutdanningen ved Den Danske Scenekunstskole, skal snakke om sine visjoner for hvordan en dramaturgisk tilbakemelding skal se ut. Professor Mia Törnqvist fra Stockholms Dramatiska Högskola og professor Jesper Halle fra Kunsthøgskolen i Oslo skal samtale om sine erfaringer med tilbakemelding som dramatikere, dramaturger og lærere. Og i tillegg skal også redaktørrollen og konsulentarbeidet i film- og tv-bransjen belyses av forfatter og forlagsredaktør Geir Gulliksen og dramatiker og filmmanuskonsulent Ulf Breistrand.

Reellt samarbeid

– Denne ideen ble født under et møte i Dramaturgforum mellom Jesper Halle og Kristian Lykkeslet Strømskag. De to ble stående og snakke om hvordan dramatikere og dramaturger jobber sammen om en tekst, forteller initiativtaker og styremedlem i Dramatikerforbundet, Lene Therese Teigen. – De kontaktet oss i forbundet, noe som i neste omgang ledet oss til Dramatikkens Hus som både ville huse arrangementet og samarbeide faglig. Jesper på sin side er jo professor ved Scenetekstutdanningen på KHiO. Så fra første stund er dette et reellt samarbeid mellom fire likeverdige parter, forteller hun.

Jeg har tidligere vært på flere liknende seminarer hvor utgangspunktet har vært dramatikernes frustrasjon over å ikke bli sett av teatrene. Men slik er det ikke nå?

– Nei, mye har forandret seg de siste årene. Vi har blant annet fått Dramatikkens Hus som gir et naturlig fokus til vår fagfunksjon, og det finnes nå en økende bevissthet i teatrene og i de frie kompaniene til hva nyskrevet tekst betyr for publikum. Dette synes også gjennom ansettelser av husdramatikere ved noen av teatrene, og ikke minst opprettelsen av scenetekstutdanningen ved Khio. Så denne gangen er utgangspunktet det motsatte: Nå blir vi faktisk sett, og da er det viktig å fokusere på selve arbeidsprosessen. Selv om det finnes et mangfold av ulike utviklingsmetoder i scenekunsten, ønsker vi denne gangen å bruke tid på den dialogen som oppstår mellom dramatiker og dramaturg i et forholdsvis tradisjonelt tekstutviklingsløp. Her er det både metodiske muligheter og utfordringer som vi ønsker å belyse faglig, sier Teigen.

Fordypende dag

– Vi inviterer til en fordypende faglig dag hvor ulike mennesker lufter og diskuterer sine erfaringer og på den måten gir hverandre påfyll i yrkeshverdagen. Vi ønsker å skape et åpent rom hvor vi bl.a. tar for oss spørsmålet om hva som er en såkalt ”god tilbakemelding”. Vi vil gå bak yrkestitlene dramaturg og dramatiker, for man er jo aldri bare det.

Er dette først og fremst et tema for scenekunstdelen av dramatikerrollen?

– Det er scenekunst vi først og fremst fokuserer på her, men egentlig er det jo relevant for alle. Derfor har vi også et eget tema som tar for seg metoder og erfaringer fra andre bransjer. Hva er en redaktør? Hva er en manuskonsulent? Vi ønsker å gå bak stereotypiene og spør om hvor teaterdramaturgen står i forhold til dem.

Er det flere seminarer på gang?

– Vi ønsker å lage faglige seminarer for medlemmene jevnlig, og har planer om felles seminarer også med andre av våre naturlige samarbeidspartnere, som regissørene og skuespillerne, sier Lene Therese Teigen.

Foto på forsiden: Astrid Saalbach.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.