Mer om Åndsverkloven i Arendal


Hvordan stiller partiene seg til en ny Kulturmelding og vilkårene for at vi skal ha yrkesaktive kunstnere i Norge? Og hva mener politikerne om kunstnernes viktigste lov, Åndsverkloven? Deler av det nye lovforslaget  ble gjenstand for massiv motstand fra kunstnerne da den ble lagt frem for Stortinget i vår. Nå er hele forslaget til ny åndsverklov utsatt og Kunstnernettverket benytter anledningen under Arendalsuka til å diskutere de prinsipielle sidene ved det nye lovforslaget. Les mer om arrangementet

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.