Medlemsmøtet 2014


Monica, nytt pr. 11.9.2014I disse dager er vi i full gang med planleggingen av medlemsmøtet 17. og 18. oktober.  Dag én, er i sin helhet viet et scenetekstseminar.  Dag to blir tredelt.

Scenetekstseminaret vil ta for seg temaer som utdannelse, dramaturgens rolle og ulike arbeidsformer for å skape nye tekster. Ansvarlige for seminaret er Jesper Halle, Ellisiv Lindkvist og Lene Therese Teigen.

Dag to starter med en bolk om forbundet der Pål og jeg informerer om aktuelle saker.  Statsbudsjettet legges frem uken før – vi krysser fingrene for at vi ikke får alt for mye å snakke om i den anledning..!

Arrangementene våre under årets litteraturfestival, viste at dramatikken som litterær sjanger er høyst levende!  Mens skjønnlitterære forfattere har gode inntekter på å formidle verkene sine på skoler og biblioteker, har de fleste dramatikere ikke noe forhold til dette.

For å åpne for noen nye tanker i den retning, har jeg invitert lederne av Foreningen !LES, Den Kulturelle Skolesekken og Forfattersentrum til å presentere seg og fortelle om de mulighetene de representerer.

Bolk tre blir et seminar der vi setter fokus på den økende mengden av bestillingskunst innenfor de bransjer våre medlemmer opererer.  Teatrene, tv-kanalene og filmprodusentene, – alle vil de at dramatikeren skal skrive noe på bestilling.  – Det kan være et tema, en mer eller mindre utarbeidet idé eller en adapsjon av en roman.

Hva gjør dette med kunstnerskapene?  Og kan vi i det hele tatt snakke om et kunstnerskap under disse ufrie forutsetningene?

Er det riktig av staten å stille krav til lønnsomhet på teatre og i film/tv-bransjen? Hvilke historier går vi glipp av når produsenten er ”førstebeveger”?

I medlemsundersøkelsen i 2013 stilte vi bl.a. spørsmål om opplevelse av kunstnerisk frihet.  Da vi satte disse svarene opp mot inntekt fra forskjellig prosjektarbeid, kom det frem at det var en sammenheng mellom økonomien i prosjektet og opplevelse av kunstnerisk frihet.  Opplevelse av kunstnerisk frihet var størst der det var minst penger og prestisje.

Sett av begge dagene til faglig påfyll og diskusjoner.

Monica

 

 

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.