Skjemaer og blanketter

Skjemaene er lagret i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer:

SØKNADSSKJEMAER

NDFs utviklingsstøtte (Obs! Nye retningslinjer)

NDF-vederlaget/Privatkopieringsvederlaget  (Søknad om vederlag må skje etter at verkene er registrert i Manusbanken. Når registrert i Manusbanken kan verket innrapporteres på elektronisk skjema i samme Manusbank. OBS! Frist 1. februar hvert år.

RAPPORTERING DIVERSE

Stipend årsrapport (pdf)
Årsrapport oversetterstøtte (pdf)
Manuskonsulenttilskudd rapport (pdf)

ANDRE SKJEMAER

Reiseregning (pdf)

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.