Skjemaer og blanketter

Skjemaene er lagret i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer:

SØKNADSSKJEMAER

NDFs utviklingsstøtte (Obs! Nye retningslinjer)

NDF-vederlaget/Privatkopieringsvederlaget  (Søknad om vederlag må skje etter at verkene er registrert i Manusbanken. Når registrert i Manusbanken kan verket innrapporteres på elektronisk skjema i samme Manusbank. OBS! Ny frist 1. februar hvert år. Unntak: Cæsar-forfattere kan innrapportere innen 1. april. Gjelder kun fristen 2017.

Manuskonsulentbistand (pdf)

Oversetterstøtte søknadsskjema (pdf)

RAPPORTERING DIVERSE

Stipend årsrapport (pdf)
Årsrapport oversetterstøtte (pdf)
Manuskonsulenttilskudd rapport (pdf)

ANDRE SKJEMAER

Reiseregning (pdf)

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.