Medlemsmøter

Dramatikerforbundet holder normalt to medlemsmøter i løpet av året, generalforsamling (mars/april), heretter kalt årsmøtet og høstmøtet (oktober/november). I tillegg inviteres til ulike fagseminarer.

Klikk på aktuelt møte/seminar for å lese mer.

Årsmøtet 2018Dagsorden ÅrsmøtetPåmelding ÅrsmøtetMedlemsmøterPåmelding medlemsmøterFagseminarerPåmelding fagseminarerPraktisk vedrørende deltakelse på års-/medlemsmøter
Årsmøtet holdes hvert år innen 30. april. Det er forbundets medlemmer som er generalforsamlingen/årsmøtet. Møtet holdes normalt i Forfatternes Hus, Rådhusgaten 7 i Oslo, og legges vanligvis til en lørdag. Medlemmer som har deltatt på møtet inviteres til middag samme dag og sted. Det er p.t. ingen egenandel for deltakelsen.

Årsmøtet 2018 finner sted lørdag 3. mars i Forfatternes Hus, Rådhusgaten 7, Oslo.

Det opplyses i god tid om påmeldingsfrist (eget påmeldingsskjema, se under), og innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

Forslag til årsmøtet skal sendes forbundet senest seks uker før årsmøtet. Gjelder forslaget lovendring er fristen for innsendelse åtte uker før årsmøtet. Se praktisk informasjon vedrørende deltakelse på møtene under (klikk på teksten i venstre kolonne).

Last ned vedtaksreferat fra årsmøtet 2017.

ÅRSMØTET, LØRDAG 3. MARS 2018
Forfatternes Hus, Rådhusgaten 7, Oslo

kl. 1030 Kaffe
kl.  1100 Velkomstord v/forbundsleder Monica Boracco
Opprop
Minneord
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent, to personer til undertegning av referat samt tellekorps

kl. 1130  Forbundsleder orienterer  om aktuelle saker
kl. 1215  Advokat Thor Gardarsson orienterer om avtalesituasjonen
kl. 1245  Lunsj
kl. 1345  Styrets årsmelding med regnskap 2017
kl. 1415  Hyllest, satire og humor. Kunstnerisk innslag ved forfatter Liv Gulbrandsen
kl. 1445  Lovforslag til årsmøtet: Valgkomiteens forslag
Innledning v/valgkomitéleder
kl. 1515  Handlingsplan 2018
Styrets forslag til budsjett (notat)
Budsjett 2018
kl. 1545  Pause. Innlevering av evt. fullmakter
kl. 1600 Valgkomiteens innstilling
Valg av representanter til styret, stipendkomité, dramatisk råd, oversetterutvalg, lovkomité og valgkomité
kl. 1700  Møtet avsluttes
kl. 1900  Middag

Bortsett fra oppstart og avslutning samt tidspunkt for middagen, kan angitte klokkeslett variere noe.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Høstmøtet/medlemsmøtet avholdes normalt i oktober/november. På møtet orienteres om aktuelle saker for drøfting uten at det gjøres vedtak ( i motsetning til ved årsmøter).

Dato for høstmøtet/medlemsmøtet 2018 er foreløpig ikke satt. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut i god tid før møtet.

I forbindelse med eller uavhengig av års- eller medlemsmøter inviteres til fagseminar.

Dato for fagseminarer 2018 er foreløpig ikke satt. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut i god tid før møtet.

For utenbysmedlemmer dekker forbundet normalt ett døgn på hotell samt reise på rimeligste måte. Etter avtale kan også hotell dekkes for dem som ikke når møtet uten å komme dagen før.
Forbundet bestiller hotell etter behov, mens medlemmene selv bestiller reise. Det oppfordres til å være ute i god tid slik at en kan få så rimelig billetter som mulig. Evt. hotellrom vil bli bekreftet via forbundet. Medlemmer som skal ha dekket reiseutgifter skal sende  reiseregningsskjema, vedlagt kvitteringer for utlegg, til forbundet umiddelbart etter hjemkomst.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.