Medlemsmøter

Dramatikerforbundet holder normalt to medlemsmøter i løpet av året, generalforsamling (mars/april), heretter kalt årsmøtet og høstmøtet (oktober/november). I tillegg inviteres til ulike fagseminarer.

Klikk på aktuelt møte/seminar for å lese mer.

Årsmøtet 2019Dagsorden ÅrsmøtetPåmelding medlemsmøterFagseminarerPåmelding fagseminarerPraktisk vedrørende deltakelse på års-/medlemsmøter
Årsmøtet holdes hvert år innen 30. april. Det er forbundets medlemmer som er generalforsamlingen/årsmøtet. Møtet holdes i Oslo, og legges vanligvis til en lørdag. Medlemmer som har deltatt på møtet inviteres til middag samme dag og sted. Det er p.t. ingen egenandel for deltakelsen.

Årsmøtet 2019 finner sted lørdag 9. mars 

Det opplyses i god tid om påmeldingsfrist (eget påmeldingsskjema, se under), og innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

Forslag til årsmøtet skal sendes forbundet senest seks uker før årsmøtet. Gjelder forslaget lovendring er fristen for innsendelse åtte uker før årsmøtet. Se praktisk informasjon vedrørende deltakelse på møtene under (klikk på teksten i venstre kolonne).

Last ned vedtaksreferat fra årsmøtet  2018

ÅRSMØTET, LØRDAG 9. MARS 2019                         

Vega Scene, Hausmannsgate 28

kl. 1000 Kaffe
kl. 1030 Møtestart

Opprop, minneord og godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent, to personer til undertegning av referat og
tellekorps
kl. 1045 Forbundsleder Monica Boracco orienterer om aktuelle saker
kl. 1115 Advokatene om avtalesituasjonen
kl. 1130 NDFs lokallag i Trondheim v/Bjørn-Erik Hanssen
kl. 1145 Styrets årsmelding med regnskap 2018

Norsk Forfatter- og Oversetterfonds årsmelding og regnskap 2018

kl. 1215 Bibliotekvederlaget. Forhandlingsrett for Forfatterforbundet
kl. 1300 Lunsj
kl. 1345 Offentliggjøring av Solidaritetsstipendet etterfulgt av et foredrag v/stipendmottaker Einat Weizman
kl. 1445 Lovforslag til årsmøtet:
Styrets forslag om vara til styret. Innledning v/Monica
Stipendkomiteens forslag om vara til stipendkomiteen. Innledning v/Lars Vik
Andre forslag til årsmøtet:
Kontingenten 2019. Innledning v/Monica

kl 1530 Handlingsplan 2019

Styrets forslag til budsjett (notat)
Budsjett 2019

kl. 1600 Pause. Innlevering av evt. fullmakter
kl. 1610 Valgkomiteens innstilling
Valg av representanter til styret, stipendkomité, dramatisk råd, oversetterutvalg og valgkomité

kl. 1700 Møtet avslutte
kl. 1900 Middag. Vega Scene

Bortsett fra oppstart og avslutning samt tidspunkt for middagen, kan angitte klokkeslett variere noe.

Se lenke til påmeldingsskjema mottatt på e-post

I forbindelse med eller uavhengig av års- eller medlemsmøter inviteres til fagseminar.

Dato for fagseminarer 2018 er satt til 24. november, i anledning medlemsmøtet. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut i god tid før møtet.

For utenbysmedlemmer dekker forbundet normalt ett døgn på hotell samt reise på rimeligste måte. Hotel dekkes med inntil kr 1000. Utenbysmedlemmer bestiller selv hotell samt reise. Det oppfordres til å være ute i god tid slik at en kan få så rimelig billetter som mulig. Medlemmer som skal ha dekket reise- evt. hotellutgifter skal sende reiseregningsskjema, vedlagt kvitteringer for utlegg, til forbundet umiddelbart etter hjemkomst.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.