Medlemsmøter

Dramatikerforbundet holder normalt to medlemsmøter i løpet av året, generalforsamling (mars/april), heretter kalt årsmøtet og høstmøtet (oktober/november). I tillegg inviteres til ulike fagseminarer.

Klikk på aktuelt møte/seminar for å lese mer.

Årsmøtet 2019Dagsorden ÅrsmøtetMedlemsmøterPåmelding medlemsmøterFagseminarerPåmelding fagseminarerPraktisk vedrørende deltakelse på års-/medlemsmøter
Årsmøtet holdes hvert år innen 30. april. Det er forbundets medlemmer som er generalforsamlingen/årsmøtet. Møtet holdes normalt i Forfatternes Hus, Rådhusgaten 7 i Oslo, og legges vanligvis til en lørdag. Medlemmer som har deltatt på møtet inviteres til middag samme dag og sted. Det er p.t. ingen egenandel for deltakelsen.

Årsmøtet 2019 finner sted lørdag 9. mars 

Det opplyses i god tid om påmeldingsfrist (eget påmeldingsskjema, se under), og innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

Forslag til årsmøtet skal sendes forbundet senest seks uker før årsmøtet. Gjelder forslaget lovendring er fristen for innsendelse åtte uker før årsmøtet. Se praktisk informasjon vedrørende deltakelse på møtene under (klikk på teksten i venstre kolonne).

Last ned vedtaksreferat fra årsmøtet 2017.

ÅRSMØTET, LØRDAG 9. MARS 2019
Dagsorden vil være klar i god tid før møtet

Påmeldingsskjema blir lagt ut i god tid før møtet.

Høstmøtet/medlemsmøtet avholdes normalt i oktober/november. På møtet orienteres om aktuelle saker for drøfting uten at det gjøres vedtak ( i motsetning til ved årsmøter). 2018-medlemsmøtet blir et jubileumsarrangement for forbundet 80 år.

Dato for høstmøtet/medlemsmøtet 2018 er satt til 24. november. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut i god tid før møtet.

I forbindelse med eller uavhengig av års- eller medlemsmøter inviteres til fagseminar.

Dato for fagseminarer 2018 er satt til 24. november, i anledning medlemsmøtet. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut i god tid før møtet.

For utenbysmedlemmer dekker forbundet normalt ett døgn på hotell samt reise på rimeligste måte. Etter avtale kan også hotell dekkes for dem som ikke når møtet uten å komme dagen før.
Forbundet bestiller hotell etter behov, mens medlemmene selv bestiller reise. Det oppfordres til å være ute i god tid slik at en kan få så rimelig billetter som mulig. Evt. hotellrom vil bli bekreftet via forbundet. Medlemmer som skal ha dekket reiseutgifter skal sende  reiseregningsskjema, vedlagt kvitteringer for utlegg, til forbundet umiddelbart etter hjemkomst.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.