Medlemsmøter

Dramatikerforbundet holder normalt to medlemsmøter i løpet av året, generalforsamling (mars/april), heretter kalt årsmøtet og høstmøtet (oktober/november). I tillegg inviteres til ulike fagseminarer.

Klikk på aktuelt møte/seminar for å lese mer.

Medlemsmøtet 2017Påmeldingsskjema medlemsmøtetFagseminar 2017Påmeldingsskjema fagseminarÅrsmøtet 2018Praktisk vedrørende deltakelse på årsmøter
Høstmøtet/medlemsmøtet avholdes normalt i oktober/november. På møtet orienteres om aktuelle saker for drøfting uten at det gjøres vedtak ( i motsetning til ved årsmøter). Etter møtets slutt inviteres gjerne til sosialt samvær og lettere bespisning.

Tid og sted: 4. november på Dramatikkens hus, Tøyenbekken 34, Oslo
Program (med forbehold om små endringer):

1000  Kaffe
1030  «She Sits» v/M H Hallum
1045   Velkommen v/Monica Boracco
1050   Presentasjon av Dramatikkens hus v/Line Rosvoll

1130    Lunsj

1230    NRK Radioteateret, v/Mathias Carlmeyer og Gunhild Nymoen
1300    Orienteringssaker v/ Monica Boracco
1330    Dramatikerforbundet 80 år i 2018 v/Monica Boracco
1430    Avtale med streaming-selskaper v/Thor Gardarsson
1500    Forvaltningsavtalen v/Thor Gardarsson
1530    Pause
1600    Vederlag v/Thor Gardarsson og Eli Bangstad
1630    LO Favør og LO Selvstendig v/Eli Bangstad og Monica Boracco
1700    Avrunding med litt mat og drikke

ca. 1800 Slutt

Påmelding til høstmøtet/medlemsmøtet skal skje via nedenstående skjema. Dersom dette ikke benyttes, kan vi ikke garantere at påmelding blir registrert. Frist for påmelding: 31. oktober.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

I forbindelse med medlemsmøtet inviteres til seminaret Hvordan skriver vi? Om veien fram til skjermen, lerretet og scenen i regi av Kristian Lykkeslet Strømskag og Monica Boracco.
Tid og sted: 3. november på Dramatikkens hus, Tøyenbekken 34, Oslo. Registrering fra kl. 1330

Hvordan skriver vi? Om veien fram til skjermen, lerretet og scenen. 

Dramatikerforbundet inviterer til fagseminar 3. November på Dramatikkens hus (registrering fra kl 1330). Vi har samlet et knippe svært aktive dramatikere til samtale om skriveprosessen. Leter de fortsatt etter den perfekte metoden eller kan de avsløre sine hemmelige triks for arbeidet sitt?

Etter seminaret viser vi dokumentarfilmen: ”Det umuliges kunst – en film om Eugenio Barba og Odin Teatrets lange reise.” Vi er veldig glade for at Eugenio Barba har takket ja til å være tilstede, og kvelden avsluttes med en samtale mellom Kvamme og Barba i etterkant av filmen.

Program:
Kl. 13.30-14.00 Registrering

Kl. 14.00-14.05 Velkommen og introduksjon til dagen
v/Monica Boracco, Kristian Lykkeslet Strømskag og Line Rosvoll

14.05-14.50 Teater
Arne Lygre, Maria Tryti Vennerød, Toril Gøksøyr og Oda Fiskum.
Malmfrid H. Hallum leder samtalen

15.00-15.45 TV
Thomas Seeberg Torjussen, Siv Rajendram Eliassen, Anna Bache-Wiig, Hanne Hagerup og Marianne Furevold.
Petter Rosenlund leder samtalen

15.45-16.15 Pause

16.15-17.00
Evelyn Rasmussen Osazuwa og Fredrik Høyer i samtale med Monica Boracco

17.10-17.55 Film
Eskil Vogt, Nikolaj Frobenius, Anne Sewitsky og Sara Johnsen.
Anna Bache-Wiig leder samtalen

17.55-18.10 Oppsummering og avrunding
v/Monica Boracco og Kristian Lykkeslet Strømskag

18.10-19.10 Lettere bespisning

19.10-20.30 Introduksjon og visning av «De umuliges kunst», en film av Elsa Kvamme

20.40-21.25 Samtale mellom Eugenio Barba og Elsa Kvamme

Nina Ossavys anmeldelse av filmen ble publisert 14. september på nettsiden til Ny Tid

Påmelding til seminaret Tekst bliver til skal skje via nedenstående skjema. Dersom dette ikke benyttes, kan vi ikke garantere at påmelding blir registrert. Frist for påmelding: 31. oktober.

Seminaret er fullt.

Årsmøtet holdes hvert år innen 30. april. Det er forbundets medlemmer som er generalforsamlingen/årsmøtet. Møtet holdes normalt i Forfatternes Hus, Rådhusgaten 7 i Oslo, og legges vanligvis til en lørdag. Medlemmer som har deltatt på møtet inviteres til middag samme dag og sted. Det er p.t. ingen egenandel for deltakelsen.
For utenbysmedlemmer dekker forbundet normalt ett døgn på hotell samt reise på rimeligste måte. Etter avtale kan også hotell dekkes for dem som ikke når møtet uten å komme dagen før.
Forbundet bestiller hotell etter behov, mens medlemmene selv bestiller reise. Det oppfordres til å være ute i god tid slik at en kan få så rimelig billetter som mulig. Evt. hotellrom vil bli bekreftet via forbundet. Medlemmer som skal ha dekket reiseutgifter skal sende  reiseregningsskjema, vedlagt kvitteringer for utlegg, til forbundet umiddelbart etter hjemkomst. 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.