Medlemsmøter

Dramatikerforbundet holder normalt to medlemsmøter i løpet av året, generalforsamling (mars/april), heretter kalt årsmøtet og høstmøtet (oktober/november). I tillegg inviteres til ulike fagseminarer.

Klikk på aktuelt møte/seminar for å lese mer.

Årsmøtet 2017HøstseminarPraktisk vedrørende deltakelse på årsmøterHøstmøtet 2017
Årsmøtet holdes hvert år innen 30. april. Det er forbundets medlemmer som er generalforsamlingen/årsmøtet. Møtet holdes normalt i Forfatternes Hus, Rådhusgaten 7 i Oslo, og legges vanligvis til en lørdag. Medlemmer som har deltatt på møtet inviteres til middag samme dag og sted. Det er p.t. ingen egenandel for deltakelsen.

Årsmøtet 2018 finner sted lørdag 3. mars.

Det opplyses i god tid om påmeldingsfrist (eget påmeldingsskjema, se under), og innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

Forslag til årsmøtet skal sendes forbundet senest seks uker før årsmøtet. Gjelder forslaget lovendring er fristen for innsendelse åtte uker før årsmøtet. Se praktisk informasjon vedrørende deltakelse på møtene under (klikk på teksten i venstre kolonne).

Last ned vedtaksreferat fra årsmøtet 2017.

Det vil bli invitert til seminaret «Dramatiker møter regissør» i regi av Kristian Lykkeslet Strømskag og Monica Boracco. Seminaret skal finne sted i Dramatikkens hus 3. november.
Program kommer.

Utenbys medlemmer får dekket reise samt evt. hotell. Reisen bestilles/kjøpes av medlem som sender reiseregning i etterkant. Forbundet dekker reisen på rimeligste måte. Forbundet sørger for å bestille hotell der det er behov. Hotellet er Børsparken i Tollbugata 4, nær Forfatternes Hus.

For utenbysmedlemmer dekker forbundet normalt ett døgn på hotell samt reise på rimeligste måte. Etter avtale kan også hotell dekkes for dem som ikke når møtet uten å komme dagen før.
Forbundet bestiller hotell etter behov, mens medlemmene selv bestiller reise. Det oppfordres til å være ute i god tid slik at en kan få så rimelig billetter som mulig. Evt. hotellrom vil bli bekreftet via forbundet. Medlemmer som skal ha dekket reiseutgifter skal sende  reiseregningsskjema, vedlagt kvitteringer for utlegg, til forbundet umiddelbart etter hjemkomst. 
Høstmøtet avholdes normalt i oktober/november. Møtene finner sted i Forfatternes Hus, Rådhusgaten 7 i Oslo. På møtet orienteres om aktuelle saker for drøfting uten at det gjøres vedtak ( i motsetning til ved årsmøter). Etter møtets slutt inviteres normalt til sosialt samvær og lettere bespisning.

Høstmøtet (medlemsmøtet) 2017: 4. november.
PROGRAM for medlemsmøtet samt seminaret Dramatiker møter regissør (film og scene)  3. november kommer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.