Medlemsfordeler

Enkelte lenker er i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer:

Forutsetningen for å benytte medlemsfordelene er naturligvis at medlemskontingenten er betalt.

LOFAVØR

Dramatikerforbundet er medlem av LO og således har forbundets medlemmer tilgang til fordelsprogrammet LOfavør.
LOfavør kollektiv hjemforsikring vil f.o.m. 1.1.2017 være inkludert i medlemskapet i forbundet. Forsikringspremien betales forskuddsvis årlig i desember. Med medlemskapet følger et medlemskort som fortrinnsvis vil være knyttet til de forsikringene en har gjennom LOfavørs fordelsprogram, men vil også være knyttet til andre tilbud som f.eks. at medlem i Dramatikerforbundet får 25 % på alt kjøp i Eldorado bokhandel, Oslo. (Se også Scenekort nedenfor.)

SKRIVESTEDER

BARCELONA
Dramatikerforbundets leilighet i Barcelona leies ut til medlemmer for i utgangspunktet en uke av gangen. For 1. halvdel av året, 1. januar – ca.31. juli, er søknadsfristen ca. 1. november året før (eksakt frist i utlysningen). For 2. halvdel av året, ca. 1. august – 31. desember er søknadsfristen ca. 1. april. Bestillingsskjema sendes medlemmene pr. e-post i god tid før hver søknadsfrist. Se egen side med informasjon om leiligheten.

LITTERATURHUSET I OSLO
Dramatikerforbundet disponerer 2 kontorer (ett kontor og en ‘celle’ som er et mindre avlukke med glassdør) i Litteraturhuset som medlemmer kan benytte gratis. Kontorene tildeles kvartalsvis etter søknad. Utlysning skjer normalt i november med søknadsfrist i desember hvert år. Alle søkere vil bli tilskrevet innen årets slutt.
I tillegg til de to kontorene som forbundet leier har medlemmer av forbundet automatisk tilgang til kontor i åpent landskap. For å få plass der må man henvende seg direkte til Litteraturhuset.

Søknad om kontor/celle på Litteraturhuset 2017. Les utlysningstekst her:

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

ANDRE SKRIVESTEDER:
Forbundet har utarbeidet en oversikt over noen andre skrivesteder både i Norge og utlandet. Last opp oversikten (pdf)

SCENEKORT

Scenekortet administreres av Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Dramatikerforbundet dekker utgiftene til kortet og tilbyr det til  medlemmer som har betalt kontingent. Medlemmene har mulighet til å laste ned scenekortet til mobilen, men også motta det fysiske dersom behov. Les mer om det nye scenekortet.
Dersom du skulle være uheldig å miste kortet, kan du be forbundet om nytt. Det må påregnes noe tid til opptrykk, men haster det skriver vi gjerne en bekreftelse på at du er medlem og har rett til scenekortet.

  • Kortet gir rett til 1 – 2 billetter pr. produksjon ved alle teatre som er tilsluttet NTO.
  • 25 % rabatt på kjøp av bøker i Eldorado bokhandel i Oslo.

KOPIERING AV MANUS

Ferdig, renskrevet manuskript kan du få kopiert gratis. Ta kontakt med administrasjonen på forhånd på 22 47 89 50 eller send en e-post til post (at) dramatiker.no  og avtal tid.

KORTSIKTIG LÅN

Kommer du i økonomisk knipe, kan du søke skriftlig om kortsiktig lån på inntil kr 10 000. Lånet er rente- og avdragsfritt i 6 måneder. Dersom lånet ikke er tilbakebetalt innen fristen, trekkes det fra NDFs individuelle vederlag. Nytt lån kan ikke forventes dersom lånet ikke tilbakebetales i rett tid.

MANUSKONSULENTSTØTTE

Medlemmer kan søke om tilskudd til å få dekket utgifter (kr 5000) til bruk av manuskonsulent. For retningslinjer, se Andre tilskudd. Søknads- og rapporteringsskjema, se Skjemaer/blanketter.

PREMIERELØVER

Noen av forbundets medlemmer er utnevnt til premiereløver. Tittelen innebærer at de når mulig representerer forbundet ved premierer og overrekker blomst med forbundets gratulasjonskort til medlemmet som har premiere. Har ikke premiereløven anledning til selv å møte på premieren, sendes blomster til medlemmet i etterkant. Husk å gi forbundet beskjed når du har en premiere!

SKATTEVEILEDNING

Otto Risanger, økonomi- og skatteekspert, utarbeider et skattenotat for skribenter som veiledning til utfylling av selvangivelsen. Notatet foreligger normalt i februar.

HOTELLAVTALE I OSLO

Sammen med de andre skjønnlitterære i Rådhusgaten 7, inngått avtale med Børsparken Hotell. Avtalen gjelder også foreningenes medlemmer ved private reiser. Prisene  fredag – søndag ligger på ca. kr 800 pr. person i enkeltrom og mandag – torsdag ca. kr 1100 pr. person i enkeltrom. Vis til avtalen hotellet har med Dramatikerforbundet, kode: 60349328. Børsparken Hotell (Choice-kjeden) Tollbugata 4 Telefon: 22 47 17 17.

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.