Kurs i synstolking


Med kravet, gjeldene f.o.m. 2017, om at alle nye norske filmer som får støtte av Norsk Filminstitutt skal synstolkes og NRKs krav til synstolking av egenproduserte serier, vil det i årene fremover være et økende behov for personer med god synstolkingkompetanse.Synstolking vil si beskrivelse av levende bilder. En fortellerstemme legges inn for å formidle det som skjer. For å få plass til beskrivelsene, brukes sekvenser der det ikke snakkes. Målsettingen er at synstolkingen skal være en naturlig del av lydbildet. Synstolking er en egen kunstart og profesjon.

MediaLT er den eneste profesjonelle leverandøren av synstolking i Norge og tilbyr både live og forhåndsinnspilt synstolking. Teater, dans, sport og lignende beskrives live, mens film og TV programmer spilles inn på forhånd. Sertifiserte synstolkere utarbeider et skript. Skriptet brukes som utgangspunkt for å beskrive live, eller for å lese inn synstolkingen. Innlesingen redigeres og synkroniseres med resten av lyden.

Interesserte kan lese mer på film.medialt.no.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.