Kjære stortingsrepresentanter, kjære politikere


Appell ved dramatiker og regissør Elsa Kvamme foran Stortinget  1.12.2017

Kjære stortingsrepresentanter, kjære politikere,

Vi som står foran dere idag er deler av en mangeleddet organisme som kalles den norske filmbransjen. Det er en organisme som med  utallige armer og bein, fingre, øyne og stadig skiftende fokus, som likevel klarer å bevege seg sammen som et stort flerleddet dyr. Det er en organisme som med den rette mengden drivstoff finner sin form og bevegelse når en idé, et manus, et prosjekt møter andre temperamenter og fagfunksjoner.  Det underligste ved denne organismen er at den bare har ett eneste felles organ: Et stort og bankende hjerte. Et hjerte som vil gi alt for å skape et sluttprodukt vi kan være stolte av,  som gir alt for å skape beste kvalitet i alle ledd.  Men det er også et hjerte som ønsker å skape noe som har en effekt. Noe av betydning. Noe som kanskje overlever oss, og  som kan stille spørsmål ved og utfordre vår norske identitet på stadig nye måter.  Som kan  ivareta intensjonen bak de greske komedier og tragedier: Gjennom tragediens katharsis eller komediens karikaturer gjøre oss til bedre, eller iallfall mer opplyste, mennesker.

Men denne blodpumpen av et hjerte forventer en form for gjensvar. At  politikerne ikke bare møter oss på festpremierer og prisutdelinger,  men ser hvilken  kompleks satsning som ligger bak de siste årenes gode resultater,  som ser at vi scorer og har større publikum enn det norske fotballlaget. Hjertet forventer å bli imøtegått i forventningen om at dette tusendyret skal bevege seg inn i nye landskap, så også de kvinnelige filmskaperne, dramatikere og skuespillere skal få vist sin verden.  At 2018 blir et filmhistorisk vendepunkt  og begynnelsen på en ny kvinnesatsning i norsk film.  Sånn trodde vi det skulle bli.

Vi kan le av Buster Keaton når han møysommelig triller en stein oppover fjellet, og plutselig mister fotfestet, så ikke bare en, men hundre steiner jager ham tilbake nedover fjellsiden. Det er ikke like morsomt når filmskapere triller prosjektene sine oppover fjellet, noen spenner bein, og de og prosjektene triller nedover i et stort ras.  20 millioner er forsvunnet, og det sies å være et arbeidsuhell. Men siden 2013 er over 50 millioner forsvunnet i tre ulike budsjettkutt. Når det nå spennes bein for tredje gang, da oppleves det ikke som uhell, men som mobbing.

Kjære stortingsrepresentanter og politikere. Dere kjenner spenningen og usikkerheten foran hvert valg. Vi i filmbransjen lever med denne usikkerheten hele tiden. Blir prosjektene våre valgt inn eller bort, vil de se dagens lys? Det som holder oss oppe er ønsket om at de beste prosjektene vinner.  Det vi ikke kan leve med, er om film defineres som popcorn og man slutter å satse på det som kan sette Norge på kartet som filmnasjon: Originale verk. Originale filmskapere. Mot. Vi ber derfor dere våre folkevalgte representanter om å ordne opp i dette nå. Vi kan ikke vente til juni, da er budsjettåret kjørt.  Dere må hindre dette steinskredet,  vi vil ha nye norske filmer opp på fjellet!

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.