Styret og utvalg

Styret og utvalg velges av forbundets generalforsamling (årsmøtet). Det innkalles til årsmøte innen 30. april.

STYRET
Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Styret er beslutningsdyktig når enten styrelederen eller nestlederen og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styrets forhandlinger protokollføres.

Monica Boracco
Monica Boracco
Forbundsleder
leder#dramatiker.no
Tel. kontor: 22 47 89 51
Mobil: 996 21 078

 

 

 

 

 


Eirik Ildahl

Nestleder
eirik.ildahl#getmail

Ragnhild Tronvoll

 

 

 

 

 

 

Ragnhild Tronvoll
ragnhild.tronvoll#gmail.com

Trond Arntzen

 

 

 

 

Trond Arntzen
arntzen#gmail.com

 

Nye Hallum

 

 

 

 

Malmfrid Hovsveen Hallum
malmfridhallum#hotmail.com

Nina Wester

 

 

 

 

 

 

Nina Wester
ninawester#hotmail.com

 

 

 

 

 


Anna Bache-Wiig

annabachewiig#gmail.com

 

 

 

 

Kristian Lykkeslet Strømskag
lykkeslet#gmail.com

 

DET DRAMATISKE RÅD

Søknader om medlemskap behandles av DDR som avgir sin innstilling til styret. Styret fatter det endelige vedtak om medlemskap. Medlemmer av DDR har en funksjonstid på 3 år. Rådet velger selv sin leder. Rådets leder har en funksjonstid på 1 år. Ingen kan sitte i DDR lenger enn 6 år sammenhengende.

Medlemmer: Linn-Jeanethe Kyed
Per Schreiner
Torun Lian
Kim Atle Hansen
Axel Hellstenius
Vara: Erling Kittelsen

STIPENDKOMITEEN

Stipendkomiteens medlemmer og varamedlemmer skal ha en funksjonstid på 2 år likevel slik at ett eller to medlemmer er på valg hvert år. Stipendkomiteen tildeler forbundets stipend og er innstillingsinstans for Statens kunstnerstipend.

Medlemmer: Eva Sørhaug
Ingeborg Eliassen
Kristofer Grønskag
Eskil Vogt
Lars Vik

OVERSETTERUTVALGET

Oversetterutvalget behandler søknader om støtte til oversettelse av norsk dramatikk. Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Utvalget velger selv sin leder.

Medlemmer: Oda Fiskum
Harald Rosenløw Eeg
 Vara: Lisa Lie

LOVKOMITEEN

Lovkomiteen er et rådgivende organ for styret i lovsaker. Komiteen har en funksjonstid på 2 år og velger selv sin leder.

Leder: Eva Koefoed Sevaldson
Medlemmer: Mikkel Bugge
Malmfrid H. Hallum

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har en funksjonstid på 1 år og velger selv sin leder.

Medlemmer: Birgitte Bratseth
Petter Rosenlund
Tale Næss
Kathrine Valen Zeiner

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.