Styret og utvalg

Styret og utvalg velges av forbundets generalforsamling (årsmøtet). Det innkalles til årsmøte innen 30. april.

STYRET

Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Styret er beslutningsdyktig når enten styrelederen eller nestlederen og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styrets forhandlinger protokollføres.

Styremøter 2/2017 (med forbehold om endringer):

23. august (avlyst)
22. september
18. oktober
15. november
13. desember

 

 

 

 


Monica Boracco

Forbundsleder
leder#dramatiker.no
Tel. kontor: 22 47 89 51
Mobil: 996 21 078

 

 

 

 

 

 

Eirik Ildahl
Nestleder

eirik.ildahl#getmail

HANSSEN,_BJORN-ERIK_.jpg
Bjørn-Erik Hanssen
hanssen#skrift.no

Nye Zeiner

 

 

 

 

Kathrine Valen Zeiner
katvalen#gmail.com

Nye Hallum

 

 

 

 

Malmfrid Hovsveen Hallum
malmfridhallum#hotmail.com

 

 

 

 

 

Toril Solvang
solvang.toril#gmail.com

 

 

 

 

 

 

Anna Bache-Wiig
annabachewiig#gmail.com

 

 

 

 

 

Kristian Lykkeslet Strømskag
lykkeslet#gmail.com

 

 

DET DRAMATISKE RÅD

Søknader om medlemskap behandles av DDR som avgir sin innstilling til styret. Styret fatter det endelige vedtak om medlemskap. Medlemmer av DDR har en funksjonstid på 3 år. Rådet velger selv sin leder. Rådets leder har en funksjonstid på 1 år. Ingen kan sitte i DDR lenger enn 6 år sammenhengende.

Medlemmer: Linn-Jeanethe Kyed
Per Schreiner
Torun Lian
Kim Atle Hansen
Axel Hellstenius
Vara: Erling Kittelsen

STIPENDKOMITEEN

Stipendkomiteens medlemmer og varamedlemmer skal ha en funksjonstid på 2 år likevel slik at ett eller to medlemmer er på valg hvert år. Stipendkomiteen tildeler forbundets stipend og er innstillingsinstans for Statens kunstnerstipend.

 

Medlemmer: Mariken Halle
Eskil Vogt
Sonja Evang
Erlend Loe 
Lars Vik

OVERSETTERUTVALGET

Oversetterutvalget behandler søknader om støtte til oversettelse av norsk dramatikk. Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Utvalget velger selv sin leder.

Medlemmer: Stephen Hutton
Harald Rosenløw Eeg
Kathrine Valen Zeiner
Vara: Lisa Lie

LOVKOMITEEN

Lovkomiteen er et rådgivende organ for styret i lovsaker. Komiteen har en funksjonstid på 2 år og velger selv sin leder.

Leder: Eva Koefoed Sevaldson
Medlemmer: Mikkel Bugge
Malmfrid H. Hallum

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har en funksjonstid på 1 år og velger selv sin leder.

Medlemmer: Siri Senje
Gunnar Germundson
Morten Hovland
Tale Næss
Vara: Eirik Nilssen Brøyn 

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.