Styret og utvalg

Styret og utvalg velges av forbundets generalforsamling (årsmøtet). Det innkalles til årsmøte innen 30. april.

STYRET

Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Styret er beslutningsdyktig når enten styrelederen eller nestlederen og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styrets forhandlinger protokollføres.

Styremøter 1/2016 (med forbehold om endringer):

13. april
11. mai
15. juni
16. – 18. august: Styreseminar.
21. september
26. oktober
23. november
14. desember

Styremøter 1/2017:

8. februar


Monica Boracco
Forbundsleder
leder#dramatiker.no
Tel. kontor: 22 47 89 51
Mobil: 996 21 078

Rosenlund, Petter 150 x 150

 

 

 

 

 

Petter Rosenlund
Nestleder
petter.rosenlund#online.no

Morten Hovland

 

 

 

 

 

Morten Hovland
mortings#online.no
HANSSEN,_BJORN-ERIK_.jpg
Bjørn-Erik Hanssen
hanssen#skrift.no

Teigen Lene Therese

 

 

 

 

 

Lene Therese Teigen
therteig#online.no

EINARSEN_ELLEN_LYSE_(Hospitantmedlem)

 

 

 

 

 

Ellen Lyse Einarsen
elleneinarsen#gmail.com

Nye Zeiner

 

 

 

 

 

Kathrine Valen Zeiner
katvalen#gmail.com

Nye Hallum

Malmfrid Hovsveen Hallum
malmfridhallum#hotmail.com

DET DRAMATISKE RÅD (DDR)

Søknader om medlemskap behandles av DDR som avgir sin innstilling til styret. Styret fatter det endelige vedtak om medlemskap. Medlemmer av DDR har en funksjonstid på 3 år. Rådet velger selv sin leder. Rådets leder har en funksjonstid på 1 år. Ingen kan sitte i DDR lenger enn 6 år sammenhengende.

 

Leder: Birgitte Bratseth
Medlemmer: Mette Bølstad
Torun Lian
Kim Atle Hansen
Axel Hellstenius
Vara: Erling Kittelsen

STIPENDKOMITEEN

Stipendkomiteens medlemmer og varamedlemmer skal ha en funksjonstid på 2 år likevel slik at ett eller to medlemmer er på valg hvert år. Stipendkomiteen tildeler forbundets stipend og er innstillingsinstans for Statens kunstnerstipend.

Mariken Halle

Medlemmer: Mona J. Hoel
Anne Helgesen
Sonja Evang
Erlend Loe 

OVERSETTERUTVALGET

Oversetterutvalget behandler søknader om støtte til oversettelse av norsk dramatikk. Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Utvalget velger selv sin leder.

Medlemmer: Stephen Hutton
Harald Rosenløw Eeg
Vara: Lisa Lie

LOVKOMITEEN

Lovkomiteen er et rådgivende organ for styret i lovsaker. Komiteen har en funksjonstid på 2 år og velger selv sin leder.

Leder: Petter Rosenlund
Medlemmer: Eva Koefoed Sevaldson
Mikkel Bugge

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har en funksjonstid på 1 år og velger selv sin leder.

Medlemmer: Ståle Stein Berg
Liv Heløe
Gunnar Germundson
Siri Senje
Vara: Eirik Nilssen Brøyn 

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.