Medlemskap

Grunnet Dramatikerforbundets medlemskap i LO, vil LOfavør kollektiv hjemforsikring være en del av medlemskapet i forbundet. For 2017 vil premie for innboforsikringen være kr 840 og kommer i tillegg til medlemskontingenten som for ordinært medlem er kr 1500 og for hospitanter kr 1000.

Det Dramatiske Råd (DDR) behandler alle søknader og gir sin innstilling til styret som gjør endelig vedtak. DDR møtes kvartalsvis og frister for innsending av medlemskapsøknader er
15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november

Medlemsparagrafen, § 2 a) vilkår i sin helhet finnes her.

Ordinært medlemskapHospitantmedlemskap
Medlemskap kan søkes av forfatter som har skrevet og fått offentlig oppført minst ett helaftens eller flere kortere dramatiske verk. Dersom forfatterskapet består av adaptasjoner av eksisterende verk og/eller delt forfatterskap må søker vise til større volum. Medlemskap forutsetter at oppføringen er profesjonell og at verket holder profesjonell kvalitet. Vedkommende må selv ha gitt verket norsk eller samisk språkform.

Enhver som har gjennomført offentlig høyere utdanning som dramatiker, kan etter søknad bli hospitantmedlem

Last ned søknadsskjema her

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.