Medlemskap

Som LO-forbund vil LOfavør kollektiv hjemforsikring være en obligatorisk del av medlemskapet i forbundet. For 2018 er premie for innboforsikringen kr 840 og kommer i tillegg til medlemskontingenten som for ordinært medlem er kr 1500 og for hospitanter kr 1000. Studentmedlemmer betaler en lavere premie for innboforsikringen, kr 350 pr. år og betaler ingen medlemskontingent.

Det Dramatiske Råd (DDR) behandler alle søknader og gir sin innstilling til styret som gjør endelig vedtak. DDR møtes kvartalsvis og frister for innsending av medlemskapsøknader er
15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november

Medlemsparagrafen, § 2 a) vilkår i sin helhet finnes her.

Ordinært medlemskapHospitantmedlemskapSøk ordinært eller hospitantmedlemskapStudentmedlemskapSøk studentmedlemskap
Medlemskap kan søkes av forfatter som har skrevet og fått offentlig oppført minst ett helaftens eller flere kortere dramatiske verk. Dersom forfatterskapet består av adaptasjoner av eksisterende verk og/eller delt forfatterskap må søker vise til større volum. Medlemskap forutsetter at oppføringen er profesjonell og at verket holder profesjonell kvalitet. Vedkommende må selv ha gitt verket norsk eller samisk språkform.

Enhver som har gjennomført offentlig høyere utdanning som dramatiker, kan etter søknad bli hospitantmedlem.
Neste søknadsfrist: 15. februar. 

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

VIKTIG: For å være sikker på at skjemaet er sendt: Gå på nytt inn på ‘Søk ordinært eller hospitantmedlemskap’). Er skjemaet gått igjennom vil du få en beskjed om at søknaden er sendt. Er skjemaet sendt på rett måte, skal du også få en e-post om dette.

Studerer du ved godkjent institusjon som gir høyere utdannelse som dramatiker/manusforfatter, kan du søke studentmedlemskap i Dramatikerforbundet. Medlemskapet som sådan er gratis, men innebærer obligatorisk innboforsikring gjennom LOfavør. Studentmedlemskapet innebærer derfor en årlig avgift på kr 350.
Studentmedlemskapet opphører automatisk ved avsluttede studier.

Studentmedlemskap

  • Etternavnet først
  • Oppgi e-posten du normalt kan treffes på
  • Skriv inn hvilken linje du går på, dvs. hvilket bachelor-program du følger
  • Skriv inn måned og år for forventet avsluttet dramatikerutdanning.
  • Studerer du ved godkjent institusjon som gir høyere utdannelse som dramatiker/manusforfatter, kan du søke studentmedlemskap i Dramatikerforbundet. LOfavørs Innboforsikring følger automatisk med medlemskapet. Denne koster kr 350 pr. år. Medlemskapet utover det er gratis.
  • Skriv inn dato for innsendelse av søknaden

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.