Hvilke verdier baserer norsk kulturpolitikk seg på?


I denne teksten ser artikkelforfatterne Ingri Midgard Fiksdal og Helle Siljeholm på noen hovedtrekk ved utviklingen av forholdet mellom stat, kunst og kultur fra 1814 og frem til i dag. De ønsker å kartlegge hvilke verdier dagens norske kulturpolitikk for det frie feltet baserer seg på. Påvirker politiske strukturer kunstnerisk innhold? Hvor frie er vi som kunstnere i forhold til bevilgende og formidlende institusjoner?

Last ned artikkelen «Hvilke verdier baserer norsk kulturpolitikk seg på?» (pdf)

Vi har fått tillatelse til å gjengi artikkelen, «Hvilke verdier baserer norsk kulturpolitikk seg på?», som ble publisert i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2 – 3/2017. 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.