Global dramatikerdugnad


CLIMATE CHANGE THEATRE ACTION til OSLO

Klimatoppmøte i Paris nærmer seg. I mange år har aktivister og bekymrede mennesker forberedt seg. Klimaendringer.  Menneskeskapte. Det er vanskelig å forstå.  Jeg tenker på dinosaurer.

ossavy

Nina Ossay

Det som er så rart er at alt ser ut som det skal. Den blågrå fargen på fjorden utenfor vinduet er helt riktig. De mørke grønne granene står slik de har stått i kanskje hundre år. Fuglene flyr inn og ut av fuglekassen, kaster i seg noen solsikker, akkurat slik fugler skal.  Jeg føler en glede her jeg sitter. Det er vakkert. Datteren min sitter og tegner. Vi har det godt. Alt er fint.

Men jeg vet at noe er galt. Og jeg kjenner en dyp uro.

Det er vanskelig å fatte klimaendringene. Det er så vanskelig å forstå konsekvensene av det i vårt daglige liv. Bare en gang har jeg følt at jeg virkelig klarte å forstå. Jeg så en grafisk fremstilling, en illustrasjon fra FN´s klimapanel. Grafene viser en rekke ulike scenarioer for fremtidige CO2 utslipp og tilhørende global temperaturøkning.  Fargespillet er både vakkert og grufullt. Climate Chage fossil-fuel-emissions-for_med_hr-1 bildeDen tykke røde linjer viser et scenario der utslippene fører til en temperaturøkning på 3,2-5,4 grader. Det er denne vi følger i dag. Den tykke blå linjen viser den utslippskurven vi må følge for å nå det berømte togradersmålet. Vi er langt fra den kurven.

Når fjorden utenfor huset mitt blir varmere som følge av temperaturøkningen, hva skjer med livet i havet da? Hvem skal jeg snakke med om frykten for hva som skal skje? En traumeterapeut? Vi har posttraumatiske lidelser men dette her  pretraumatisk sorg og angst. Det som ennå ikke har skjedd. Men som er i ferd med å skje. Som vi ser komme.

Kan jeg gjøre noe i det hele tatt for å bidra for å forhindre en katastrofe? Det er vanskelig å tenke seg. Kanskje er det lettere om jeg putter ut ordet jeg med vi? Hva kan vi gjøre? For mange kjenner uro og vil bidra til endring.

Dramatikere over hele verden har denne høsten samlet seg til et stort vi. Climate Change Theater Action er i gang. Det er handling og engasjement. Dramatikere og scenekunstnere på krigsstien. 50 utvalgte tekster med utgangspunkt i klimaendringer, fra dramatikere over hele verden, har blitt gjort tilgjengelig og kan presenteres i en eller annen form, fritt frem hvordan. Leses, stuntes, settes opp i en leilighet, ropes ut på gata,  gjøres som video, hva som helst, men før eller under klimatoppmøtet i Paris. Noen gjør tekstene ved enden av en isbre, andre i øko-parker, noen skyper en lesning. Det er fritt frem og fullt av faen, sorg og kraft.

I Norge er det CAN (Concerned Artists Norway) som samler scenekunstnere, poeter og dramatikere for å bidra til Climate Change Theater Action.

Dette skjer på Dramatikkens hus 26. november hvor tekster om klima fra dramatikere over hele verden leses og snakkes om. Kvelden blir et vorspiel til Folkets klimamarsj 28. november.

Climate Change Theater Action er en del av et større prosjekt kalt ArtCOP21. Kunst, installasjoner, konserter, debatter, workshops, foredrag og filmvisninger er bare noe denne store globale kunst og kulturfestivalen inneholder. Til nå er det prosjekter i 46 land og tallet øker daglig.  Flere og flere melder seg på med ulike prosjekter. Målet for festivalen er å understreke for beslutningstakere at det trengs store endringer i klimaspørsmål og at bruken av fossil energi må ta slutt. Og for å synligjøre viktigheten av klimaendringene for folk. Et av de mest rørende bidragene til ArtCOP21er Riksteatern i Sverige sitt  ”run for you life”. Dette er en stafett fra Kiruna til Paris som foregår nå. Løpet er 4000 km langt og folk løper døgnet  rundt. Det filmes og sendes live på runforyourlife.nu.

Ved siden av bildet av den som løper kan man lese eller høre dem fortelle sin historie og deres egen begrunnelse for hvorfor de løper. Det er nydelig, for det som virkelig trengs nå er nye fortellinger. Narrativene vår kultur har, fungerer ikke, er ikke i samklang med naturen. Så, i regn og tåke, i mørke og lys løper vanlige folk gjennom byer, langs landeveier, gjennom skog og fjell, på vei til Paris. De løper nye historier.

Vi løper ikke for livet ennå i Norge, men mange vil delta i den globale marsjen 28. november, The Peoples Climate March. I Oslo går kunstnere og forfattere under samme fane. Hands off the arctic! Det er garantert plass til samtlige dramatikere.Climate Chagen Hands off the Artic

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no