Filmbransjens bekjempelse av seksuell trakassering


Bransjeorganisasjonene for film har i møte 27.10.17 drøftet hvordan vi som representantene for det organiserte arbeidslivet i film-, TV- og spillbransjen kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i bransjen.

1) Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i film-, tv-, og spillbransjen som i alle andre deler av arbeidslivet.

2) Bransjeorganisasjonene har utarbeidet retningslinjer som skal bidra til å stoppe seksuell trakassering i bransjen og vil utvikle yrkesetiske retningslinjer for de som jobber i bransjen. Retningslinjene vil omgående legges ut på organisasjonenes hjemmesider og sendes ut til alle medlemmer.

3) Bransjeorganisasjonene tar initiativ overfor utdanningsinstitusjonene for å få i gang et program på alle institusjonene for å bekjempe seksuell trakassering, et program som skal rette seg mot både lærere og studenter.

4) Bransjeorganisasjonen vil videre sette i gang en spørreundersøkelse som skal gi oss kunnskap og innsikt i hvordan vi skal innrette vårt videre arbeid for å bekjempe seksuell trakassering.

Bransjeorganisasjonene har forståelse for at dette er en utfordring som vi må jobbe kontinuerlig med.

Organisasjonene som deltok er Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Skuespillerforbund, Virke Produsentforeningen, Norske Filmregissører og Norsk filmforbund.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.