Ferske scener jubler for milliontildeling


Produksjonsselskapet Ferske scener fra Tromsø er en av vinnerne i Norsk kulturråds tildeling av midler til fri scenekunst og dans. Drøyt to millioner kroner mottar Kristin Bjørn og hennes kolleger til to produksjoner.
– Spesielt med tanke på at stigen for bevilgninger ikke når så høyt i det frie feltet, er det flott å få en bevilgning av denne størrelsen, sier Bjørn.

av Mette Hofsødegård

Det er en svært fornøyd dramatiker som er på tråden fra Kautokeino når dramatiker.no gratulerer. Vi ber henne fortelle om Ferske scener.
– Det er et produksjonsselskap som er etablert for å sette  
opp nyskrevet dramatikk. Du kan si at vi eksisterer for å  
fremføre ny tekst og dramatiske ideer. Siden 2003 har vi med et  
unntak bare satt opp helt nye ting. Vanligvis jobber vi med ideer  
helt fra starten av. Som oftest innebærer prosessen et svært tett samarbeid med dramatikerne. Samtidig er det slik at hver prosess er forskjellig og det er jo ulikt hvordan ulike dramatikerne arbeider. Det er uansett viktig at dramatikeren «eier» teksten, og at de ikke skriver for å tilfredsstille resten av teamet. Å finne den rette dynamikken i samarbeidet er alltid en utfordring.

De to produksjonene som får tilskudd er Vi hever våre hoder i skam og Lillemia. Kulturrådet beskriver de to produksjonene slik:
Vi hever våre hoder i skam er en musikalsk teaterfabel som skal skape refleksjon om egen samfunnsdeltakelse hos ungdom. Lillemia er et interaktivt stasjonsteater for barn. Tema er kjønn, selvbilder og samfunnsroller fortalt i en surrealistisk form.

Opera
– Hvorfor tror du disse prosjektene har fått støtte?
– Det er to ulike prosjekter som vi har fått støtte til. Og jeg håper det er fordi det er gode prosjekter, og ikke fordi vi er  fra Nord-Norge, humrer Bjørn i telefonen.
– Stykkene handler enkelt sagt om forholdet mellom individ og samfunn.  Det første prosjektet er en opera. Manus har jeg skrevet sammen  med Bjørn Are Dypås. Vi låner vi litt fra mange kanter, og er bla inspirert av Tolvskillingsoperaen. Det var komponisten Erik Stifjell som  overbeviste oss om at vi skulle kalle det en opera. Og han definerer da opera som et scenisk verk der alle karakterene synger på et eller annet tidspunkt i løpet av forestillingen. Det er med andre ord en ganske vid definisjon av opera vi legger til grunn, utdyper Bjørn.

Forestillingen går i tre deler, og det er midtpartiet som særlig består av mye sang og musikk.

– Det høres ut som en dyr oppsetning?
– Ja, veldig. Det vil åpenbart bli en dyr produksjon, så de 1,1 millioner kronene vi har fått til dette prosjektet vil forsvinne fort, sier Bjørn. Hun forteller at Festpillene i Nord Norge har sagt seg interessert i prosjektet, men at det ennå ikke foreligger en avtale.

Interaktivt figurteater
Lillemia er en interaktiv forestilling for mellomtrinnet i grunnskolen.
Bjørn forteller:
– Tematisk er det en lek med kjønnsroller. Teksten skrives av Torild Solvang, og Kirsti Ladegård er en viktig medspiller som figurspiller. Figurteateret i Nordland er involvert i produksjonen.

– Hvorfor er det viktig å eksperimentere med form når dere, slik man får inntrykk av, er opptatt av å nå fram med et budskap?
– Jeg vet ikke om det er viktig i seg selv å eksperimentere med form. For meg henger form og innhold så veldig sammen. Når jeg selv er publikummer liker jeg å kjenne på at det er et levende møte mellom scene og sal jeg opplever. Teater har andre muligheter for møter med publikum enn for eksempel litteratur og film.

Det er mange måter å kommunisere på og vi bruker ikke ordet  
eksperimentere om oss selv. Det er ikke slik at vi tenker: Nå skal vi eksperimentere. Jeg ønsker bare at stoffet skal bli best mulig.

– Er det noen linjer her i forhold til hva dere har gjort tidligere? 
– Ja, det er helt klart det, men det er samtidig litt vanskelig å si eksakt hva dette er, om det er temamessige linjer eller hva det er. Å snakke direkte til publikum er en del av formen vår, selv om det ikke alltid har vært fortellerteaterstil på det vi har gjort.

Anerkjennelse
– Tildelingene fra Norsk Kulturråd  er en viktig anerkjennelse av det miljøet du representerer. Opplever du det slik?
– Ja, jeg opplever at det ligger en anerkjennelse i dette.  
Forrige gang vi søkte, i 2007, fikk vi ingen penger. Det gjorde vondt, sier en oppriktig dramatiker.

Hun tilføyer at hun ser at de den gangen hadde kommet for kort med prosjektet.
– Nå når vi søkte hadde vi jobbet masse. Vi har hatt to verksteder og det ligger et års arbeid bak. Nå var det egentlig et være eller ikke være. Hadde vi fått avslag denne gangen, så måtte vi ta det som et tegn på at vi var på villspor.

– Det føles som vi har vind i seila for tiden. Og det er gøy i en bransje hvor selvtilliten kan svinge en del. Å få tillit er inspirerende og det gir en god energi inn i arbeidet, avslutter Kristin Bjørn.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 287 188

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no