Fem får sjansen


For femte gang skal utvalgte nordiske filmforfattere få pitche sine prosjekter for internasjonale produsenter under New Nordic Films i Haugesund.

– Prosjektene i år er av høy kvalitet, tilhører ulike sjangre og passer for forskjellige målgrupper. Vi tror det blir en svært spennende pitcherunde i Haugesund i august, sier Bjørn-Erik Hanssen.

Bjørn-Erik Hanssen imgHan har sittet i juryen sammen med Ellen Lyse Einarsen – og mener pitcheforumets viktigste funksjon er å bidra til idéskaping i norsk og nordisk film.

– Ved å la nye prosjekter få slippe til på et tidlig stadium i prosessen mot ferdig film, ligger det også et ønske om å koble manusforfattere og produsenter til en kreativ arbeidsprosess. Pitchingen synliggjør dessuten dramatikerne på en god måte. Uten manusforfattere, ingen filmindustri. I tillegg fyller pitchingen et underholdningsaspekt. Det kan være interessant og morsomt for presse og et allment publikum å høre hva som foregår av idéskaping på filmfeltet, ikke minst hvilke trender som gjør seg gjeldende.

Nyttig eksponering

Mange filmfestivaler rundt i Europa har slike pitcheforumer nå.

– Man kan selvsagt spørre seg hvor nyttige de egentlig er. Svaret kan antagelig avleses på hvor mange av pitchene som blir realisert som følge av eksponeringen i Haugesund. Jeg vil ikke tro det er mange, i 2012 var det eksempelvis få produsenter til stede – og bare ett av sju prosjekter fikk seriøs respons. På den annen side kan man si at det alltid er nyttig å få et prosjekt eksponert. Har det noe i seg, vil jungeltelegrafen også tre i kraft og ting begynner å rulle.

Etter å ha sittet i juryen de siste tre årene, mener Hanssen at Nordisk pitcheforum har hatt en tydelig utvikling etter en noe famlende start.

– Arrangementet har funnet sin form, man pitcher primært for produsenter, som blir invitert. I fjor hadde vi hele 60 innsendte forslag fra hele Norden, med mange gode svenske og danske bidrag. Det var oppslag til flere biografiske filmer. I år var det bare halvparten så mange bidrag, færre svenske og danske, og følgelig en viss norsk dominans – selv om det var både finske, islandske og grønlandske pitcher.

Viktig at hele Norden deltar

Mange filmfestivaler rundt i Europa har slike pitcheforumer nå. 

Manuskriptene gjenspeiler hele bredden innenfor filmproduksjon, med psykologiske dramaer, action, barne- og ungdomsfilmer, animasjon og så videre.

– Jeg har ikke ført noen statistikk med hensyn til kjønn. Det synes jeg egentlig er uinteressant. Man må se etter de gode historiene, rett og slett. Juryen var enige om at de to beste i år var et psykologisk drama skrevet av en kvinne (russisk/svensk) og en komedie skrevet av en mann (norsk).

At det har vært flest norske søkere tror Hanssen er tilfeldig.

– Men det kan også skyldes at de øvrige nordiske landenes dramatikere har hatt vanskeligere med å finne produsenter på en norsk filmfestival og derfor ikke finner det bryet verdt å delta. Vi får se til neste år om tendensen varer ved. Da bør det i så fall gjøres noe med den ved stimulere flere fra Norden til å skrive/delta, eller forandre navnet. Det første bør klart foretrekkes, det er en viktig kvalitet at hele Norden deltar.

Handler om tenning

Hanssen forteller om høy kvalitet på bidragene.

– Det vil si at man allerede på synopsisplan kan se for seg den ferdige filmen, i en form som er lett og spennende å lese, og at det handler om virkelige og engasjerende konflikter. Som i kjærligheten handler det om tenning, uansett tema.

En pitch er svært avslørende

Og det er flere gode grunner til at man som manusforfatter bør delta i pitching, mener han.

– Den klart viktigste grunnen er at manusforfatteren får trening i å framstille idéen sin på en enkel og engasjerende måte. Dette tvinger også fram at man virkelig tenker gjennom hva som er tema, hvordan handlingen utvikler seg og så videre. En pitch er svært avslørende: For å sitere et en svensk verselinje: – med tanken ordet föds på mannens leppar; ”det du ej klart kan säga vet du ej.” Og så kan det jo faktisk hende at en produsent rykker til i stolen og sier Eureka.

Går etter kvalitet

– Ville det være en fordel om søknadene ble lest anonymt med tanke på å gå for de beste prosjektene uten å måtte skule til nasjonalitet og kjønn?

– Det er en delikat problemstilling. På den ene siden tar vi ikke hensyn til noen av delene ved gjennomlesningen, vi går etter kvalitet. Men så kan det jo vise seg når vi summerer opp, at blant de fem vi anser for å være de beste prosjektene, er fire barne- og ungdomsfilmer skrevet av finske kvinner, for å sette det på spissen. Eller tre gisseldramaer av norske menn. Da kommer vurdering av kjønn, nasjonalitet og tema likevel inn som en sekundær vurdering, som er helt nødvendig for å sikre at helheten blir interessant. Og dette forutsetter jo at vi kjenner nasjonalitet og kjønn. Jeg tror altså ikke at det er noen fordel at vi leser anonymt. I tvilstilfeller er det best å kjenne forfatterens navn og nasjonalitet for å skape en best mulig balanse i det totale tilbudet til produsentene.

Nordisk pitcheforum

Den norske filmfestivalen, New Nordic Films, Norsk filminstitutt og Norske Dramatikeres Forbund, har gleden av å annonsere Nordisk pitcheforum for femte gang. Her vil fem utvalgte nordiske filmforfattere få pitche sine prosjekter for internasjonale produsenter som deltar på New Nordic Films i Haugesund 18. – 21. august 2015. Årets finalister er:

Keren Klimovsky: Sarah

Andreas Markusson: Jesus i Sykkylven

Oliver Eirheim/Simon Macallum: Mules

Camilla Roman: Elsa

Tove Undheim: Selfie

Bildet på forsiden:
Fra nordisk pitcheforum 2013, Håkon Bjerking med manuset The Little Old Layd Who Broke All the Rules. Plakat er laget av Kristin von Hirsch.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.