Ledere

Brudd i forhandlingene med NRK

            Som kjent har det ikke lykkes for oss å få en ny avtale med NRK, da de ikke vil gi seg på de nye kravene om evig…

NRK har sagt opp rammeavtalen

            NRK har sagt opp rammeavtalen med Dramatikerforbundet, med virkning fra 1. juli 2015. Vårens forhandlinger har ikke nådd frem, og på punkter som betegnes som ufravikelige for…

Slaget om rettighetene

Forhandlingene er i gang, og som ventet står nå det store slaget om rettigheter.  Den som eier rettighetene vil som kjent stå igjen som vinnere i dagens og fremtidens bruk av verket. Siste…

Kvinneroller, schminneroller – hva er det dere syter for!

Mens noen blir forbanna, blir de fleste bare forbauset.  For det har de kanskje aldri tenkt over?  At det er så få damer på film og tv, og kanskje på teater og?  Kampen…

La oss snakke om det

Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Tittelen på den nye store kunstnerundersøkelsen som ble lagt frem for kulturdepartementet i går, peker mot en mulig ny borgerlig kunstpolitikk.  For kunstens autonomi, må nok her forstås…

Vi vil bare ha betalt

            Under åpningskonferansen på filmfestivalen i Tromsø denne uken, annonserte Kulturminister Thorhild Widvey at hun hadde invitert til en rundebordskonferanse om nye finansieringsmodeller for filmbransjen. Debatten har gått…

Åpen fremtid

I vårt høringssvar til rapporten om pengestrømmer i filmbransjen, Åpen fremtid, er vår hovedkritikk det ensidige fokuset på produsenten. Jeg behøver vel nesten ikke si at det er viktig med gode og sterke…

Kulturbudsjettet 2015

Pål og jeg har lest kulturbudsjettet. Gjennomgående mantraer i dokumentet er ord som forenkle, forbedre, opprydding, økonomisk uavhengighet og maktspredning. Det er illustrerende og interessant at dette også settes inn som en begrunnelse…

Medlemsmøtet 2014

I disse dager er vi i full gang med planleggingen av medlemsmøtet 17. og 18. oktober.  Dag én, er i sin helhet viet et scenetekstseminar.  Dag to blir tredelt. Scenetekstseminaret vil ta for…

Filmskolens masterprogram

Sist uke var jeg til stede, da Filmskolens dekan, Thomas Stenderup la frem planene for skolens nye masterprogram under filmfestivalen i Haugesund. Masterutdanningen, sier Stenderup, skal bli en kunstfaglig fordypning og spesialisering innen…

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.