Dramatikerstafetten

John Kåre Raake

Etter Haisommer skjønte jeg at på film var ALT mulig.

Anne Elvedal

Et rotete sted som gir meg ryddige tanker.

Tomas Haugland Solli

..prokrastineringsverktøy som gitarer og trommesett er aldri langt unna.

Martin Lund

Jeg forsøker å klamre meg til svømmebasseng-allegorien om at det er på dypet det er kult å være.

Morten Hovland

Jeg lar meg lett begeistre

Jarl Emsell Larsen

Alt forholder seg til tid og tilstand

Petter Rosenlund

”Forrektig” ble mye brukt på 70-tallet i Stavanger, spesielt da vi lekte cowboy og indianer.

Iram Haq

Glemmer aldri Sult av Hamsun

Demian Vitanza

Ære være de som har råd til fast bolig og kontor i tillegg.

Nigel Krishna Iyer

Jeg skriver best på steder hvor korrupsjon skjer eller når jeg er faktisk jobber som korrupsjonsjeger.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.