Advokatens hjørne

Innspill til endringer i åndsverkloven

Vi har vært på Stortinget for å legge frem Kunstnernettverkets innspill til endringer i den nye åndsverkloven.

Har du krav på penger fra NRK?

Har du inngått manusavtaler med NRK fra høsten 2015 frem til nå? Da har du kanskje krav på penger.

Filmforbundet selger rettigheter uten å spørre

Dramatikerforbundet har fått kopi av en konfidensiell avtale mellom Filmforbundet og de tre store kommersielle kringkasterne i Norge. Avtalen fastslår etter sin ordlyd at alle våre rettigheter i medhold av åndsverkloven overføres til…

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.