Brudd i forhandlingene med NRK


Boracco nyeste test

 

 

 

 

 

 

Som kjent har det ikke lykkes for oss å få en ny avtale med NRK, da de ikke vil gi seg på de nye kravene om evig tilgjengeliggjøring på alle kjente og ukjente plattformer i hele verden, mot en engangsbetaling.

Vi er ikke nødvendigvis imot en slik tilgjengeliggjøring, men dette må betales løpende ved bruk, da det er umulig å fastslå et rimelig vederlag for en evighet og en fremtidig bruk vi i dag ikke kjenner.

I vår dialog med NRK etter ferien er det klart at de ikke har endret ståsted og det er derfor ikke grunnlag for videre forhandlinger, da vi opplever at dette ikke er reelle forhandlinger, men et diktat, og at de ikke har noe å gi i forhold til de nye prinsippene.

NRK har varslet at de vil forhandle nye kontrakter individuelt på fritt grunnlag, og forlater slik den modellen vi til nå har hatt, nemlig at de individuelle kontraktene inngås innenfor en kollektivt forhandlet rammeavtale.

Dette er noe helt nytt, og svært uheldig da det ytterligere forsterker det svært skjeve forholdet det er mellom de to avtalepartene, NRK og den enkelte forfatter. Slik vil NRK som den sterke, dikterende parten fritt kunne bruke sin maktposisjon til å presse igjennom en ny bransjepraksis. Det er all grunn til å anta at dette vil forplante seg til de øvrige sjangrene dramatikerne opererer innenfor.

I et forsøk på å møte dette skjeve forholdet mellom avtalepartene, ber vi alle som blir tilbudt/kontaktet av NRK for å inngå avtaler å ta dette med forbundet slik at advokaten vår kan ta seg av forhandlingene om nødvendig.

I en slik situasjon vil selvfølgelig den enkelte bli konsultert underveis, og vi ønsker i størst mulig grad at alle blir  behandlet mest mulig likt og at dere selv skal slippe belastningen med slike kompliserte forhandlinger.

Det er altså nå formelt brudd i forhandlingene, men vi vil ta et snarlig møte med ledelsen i NRK for å diskutere de overordnede prinsippene.
Monica Boracco

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.