Monica Boracco

Åpen fremtid

I vårt høringssvar til rapporten om pengestrømmer i filmbransjen, Åpen fremtid, er vår hovedkritikk det ensidige fokuset på produsenten. Jeg behøver vel nesten ikke si at det er viktig med gode og sterke…

Tilbakeslaget

Tidligere denne måneden fikk Kulturministeren overlevert rapporten Gjennomgang av Norsk kulturråd. I sin konklusjon, kommer utredningsgruppen med 20 anbefalinger til ministeren. En av anbefalingene er at ”forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter legges…

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.