Årsmøtet 2017


Dramatikerforbundets årsmøtet fant sted lørdag 11. mars i Forfatternes Hus. Hovedsaker, i tillegg til formelle årsmøtesaker, var forslag om endring av forbundets medlemskriterier og en utdyping av avtalesituasjonen med NRK.

75 deltok på møtet og i diskusjonene rundt forslagene. Se dagsorden her.

Hovedpunkter i forbundsleders orientering om forbundets tilstand var forbundets vederlag, forvaltningsavtale, avtale med teatrene, avtalesituasjonen med NRK, F©R, Dramatikkens hus, LO (LO Kultur og LO Selvstendig), Mankell-huset og planene om flytting fra Rådhusgaten.

Særlig forbundets vederlag og fordeling av disse vil bli et viktig tema fremover. I sin orientering opplyste leder om at  forbundet må være forberedt på å måtte se på mulige endringer i dagens praksis for å harmonisere  med de øvrige skjønnlitterære foreningenes justeringer. Hvilke endringer skal nå styret i gang med å utrede forslag til, og medlemmene vil bli orientert om arbeidet underveis.

På årets årsmøte var det ett lovendringsforslag og det gjaldt medlemskriteriene. Bak forslaget ligger en lengre gjennomgang.
På medlemsmøtet i oktober 2015 var man enige om at det skulle holdes et nytt medlemsmøte i januar 2016, hovedsakelig for å fortsette diskusjonen om et evt. medlemskap i LO (Årsmøtet 2016 vedtok å søke og medlemskapet var et faktum 7. juni samme år), men også for å videreføre påbegynt diskusjon om medlemskriteriene. Et medlemskriterieutvalg ble oppnevnt av styret og utvalget skulle vurdere og beskrive:

-om det er ønskelig for forbundet å fange opp alle som er aktive dramatikere, men som ikke kvalifisere iht. dagens medlemskrav,

-om forbundet aktivt skal verve medlemmer, eller forutsette at den enkelte er såpass motivert/interessert at hen søker kontakt,

-hvilke kriterier som skal ligge til grunn for medlemsopptak, særlig om kvalitetskriterier/-vurderinger skal være med,

-eventuelle konsekvenser for vederlagene dersom vi får medlemmer som skriver uten rett til vederlag.

Innen utvalget hadde ferdigstilt arbeidet, vedtok årsmøtet 2016 at også ikke-originale verk kunne kvalifisere til medlemskap og medlemskriteriene ble derved utvidet med følgende: «.. dersom forfatterskapet består av adaptasjoner av eksisterende verk og/eller delt forfatterskap må søker vise til større volum.»

I juni samme år var Medlemskriterieutvalgets rapport klar og ble i første omgang presentert for styret og Det Dramatiske Råd i et felles møte. Med utgangspunkt i utvalgets rapport la styret på årets årsmøte frem forslag til ytterligere endring av medlemsparagrafen. (Last ned rapporten her).

Forslaget var i to deler, hvorav den mest kontroversielle delen gikk ut på å stryke setningen i medlemsparagrafen som sier at verket skal holde profesjonell kvalitet (se i kursiv under).

Fra medlemskriteriene, § 2 a) første ledd: «…Medlemskap forutsetter at oppføringen er profesjonell og at verket holder profesjonell kvalitet. (Se hele medlemsparagrafen her.)

Da styret presenterte forslaget ble det gjort i den forståelse at årsmøtedeltakerne hadde fulgt diskusjonene som hadde pågått siden høsten 2015, men slik var det ikke. Flere medlemmer stilte spørsmål til styrets argumentasjon som de synes var mangelfull og derfor vanskelig å ta stilling til.
I diskusjonen rundt styrets forslag ble to motforslag lagt frem. Ettersom begge motforslagene ville kunne innebære at en kunne bli medlem uten at verk var profesjonelt oppført, valgte årsmøtet å se bort fra disse og stemte over styrets forslag slik det forelå. Styrets forslag ble ikke vedtatt da det ikke fikk tilstrekkelig med stemmer til at endringsforslaget kunne vedtas med 2/3-flertall.

Del 2 av endringsforslaget, som omhandlet innføring av studentmedlemskap, ble vedtatt mot to stemmer.

Senere i møtet orienterte forbundets advokat, Thor Gardarsson, og Dramasjefen i NRK, Ivar Køhn, om NRK-avtalen som var ferdigforhandlet, men ikke undertegnet. Årsmøtet var svært positive til innholdet, og som kjent ble en midlertidig avtale mellom NRK og Dramatikerforbundet undertegnet med virkning fra 24. mars 2017 til 31.desember 2019.

Siste post på Årsmøtet var valg av styre- og utvalgsmedlemmer. Til ny nestleder ble Eirik Ildahl valgt etter at Petter Rosenlund gikk av etter mange år. Ytterligere tre medlemmer ble valgt inn i styret: Anna Bache-Wiig, Toril Solvang, Kristian Lykkeslet Strømskag. For oversikt over styret og utvalg, se her.

Årsmøtets kunstneriske innslag sto Kate Pendry for da hun ga årsmøtet et utdrag av sitt dokumentaristiske verk Human Tsunami – Trump

På årsmøtemiddagen ble følgende priser utdelt:

Therese Bjørneboe, redaktør av Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Et håndtrykk i form av et grafisk trykk av Ingri Egeberg til Therese Bjørneboe for hennes utrettelige innsats med landets eneste teatertidsskrift.

Hans Heibergs minnestipend på kr 25 000 ble tildelt medlem Arthur Johansen for sin innsats på Den norske filmskolen og for manusstudentene der som tidlig ble introdusert for Dramatikerforbundet.

Gledesglass (et Magnor glass med Ingri Egebergs signatur) ble tildelt 3 av medlemmene som har hatt suksess siden forrige årsmøte (for å motta Gledesglasset må en ha deltatt på årsmøtet):

Maja Bohne Johnsen for Vestregate.
Fra begrunnelsen: Da jeg leste stykket første gang slo teksten og fortellingen meg som noe som ikke var en del av min virkelighet. Men ettersom jeg fortalte historien og brukte alle de gammeldagse, nordnorske ordene som stod skrevet og som bestemor brukte å si, snek min egen forhistorie seg inn under huden. Hvilke muligheter hadde egentlig min bestemor? Ikke mange. De klarte aldri å legge opp noen ekstra penger. Det gikk akkurat rundt. Slik hadde mange kvinner det på den tiden. Det var ikke mange muligheter. De bygde veien til Nordkapp. I dag kan deres barn og barnebarn nyte godt av turistnæringen. Hvilke muligheter har ikke jeg hatt? Jeg husker den dagen på ungdomsskolen da jeg plutselig forstod at jeg kunne bli hva jeg ville, bare jeg jobbet hardt nok. Det var en fantastisk følelse. Verden lå for mine føtter.” Dette gledesglassets mottaker har skrevet sceneteksten det handler om her, og hun som spilte hovedrollen på urpremieren har sagt dette.

Jan Trygve Røyneland for Kongens Nei som han skrev sammen med Harald Rosenløw Eeg.
Fra begrunnelsen: Å forvalte en historie om mennesker hele Norge har et varmt og nært forhold til og gjøre dem til dramatiske karakterer, er et enormt ansvar, og en voldsom utfordring. Både ansvaret og utfordringen har mottakeren av kveldens gledesglass tatt på seg, og ikke minst gjennomført med glans og et jublende folk i ryggen. Over 700.000 solgte billetter ved utgangen av 2016 bør være bevis godt nok for alle.

Hilde Susan Jægtnes for Hjertestart som hun skrev sammen med Jorge Camacho og Arild Andresen.
Fra begrunnelsen: Denne dramatikeren har, ved å ta for seg et ubehagelig tabu på en klok, grundig og tankevekkende måte gjort seg fortjent både til høye terningkast og vakker, inspirert omtale. I tillegg til å skrive godt, er denne dramatikeren også en drøm å jobbe med. Hennes regissør og medforfatter uttrykker det slik: Hilde er uredd, kreativ og NESTEN alltid i ja-fasen overfor både egne og andres idéer. Hun elsker både research, grovutkast og rewrites. Dessuten har hun for vane å levere 1-2 dager før deadline. Med andre ord: Hilde er alt man kan ønske seg av en manusforfatter.

Fire styremedlemmer ble takket av på tradisjonelt vis med hver sitt lysestake med lys som skal skinne for dem når det blir mørkt og vanskelig ‘utenfor’. Fra v. Morten Hovland, Ellen Lyse Einarsen, Petter Rosenlund og Lene Therese Teigen.

 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.