Åpen fremtid


Boracco nyeste testI vårt høringssvar til rapporten om pengestrømmer i filmbransjen, Åpen fremtid, er vår hovedkritikk det ensidige fokuset på produsenten.

Jeg behøver vel nesten ikke si at det er viktig med gode og sterke produsenter.  – Men når en rapport om bransjens økonomi fokuserer så ensidig på produksjonsselskapene, fjerner den seg etter vår mening  for langt fra kulturpolitikken.

Samtidig med sitt oppdrag om å kartlegge pengestrømmer i filmbransjen for KUD, tok firma Eyes to Evidence på seg å lage en rapport om produsentenes økonomi, på oppdrag fra Produsentforeningen.

Hvordan kulturdepartementet kan godta at Eyes to evidence samtidig hadde betalt oppdrag fra produsentforeningen er en ting.   – Men at de tillater at den samme rapporten bakes inn i rapporten departementet bestilte er uhørt.  Man kan lure på om de visste hva de gjorde når de sa ja til det.

Jeg vil ikke med dette mistenkeliggjøre produsentforeningens motiver for å stille sine tall til disposisjon.  Min kritikk går til departementet som i denne avgjørelsen forutsetter at produsentøkonomi = bransjeøkonomi og glemmer at produsentens rolle først og fremst er organisatorisk.  Man skulle tro at KUD, når de foretok en undersøkelse av pengestrømmene ville se på skaperne og de utøvende  – forfatterne, regissørene, filmarbeiderne og skuespillerne.  Hvor går pengestrømmene her?  Får de royalty? Hva med vederlag for bruk?  Hvordan påvirker ny teknologi skapernes økonomi i film og tv?

Slik rapporten nå fremstår, speiler den ikke vår virkelighet.

Se Dramatikerforbundets høringssvar under Nyheter.

Monica

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.